Problemet med att ge sig själv diagnosen glutenkänslighet

Experimentera inte för mycket själv innan du försökt få hjälp från sjukvården.