Dubbelavsnitt: Johnny Grape & Ironworks Göteborg

Ett inspirerande samtal med den nyblivne dubble CBB-världsmästaren Johnny Grape följs upp med ett besök på kvalitetsgymmet Ironworks som nyligen öppnade i Göteborg.

Gymmingel i Stockholm

Tyngre var på plats när Gymmet Stockholm slog upp portarna. Och det var vi inte ensamma om.