undefined


Trailer Tyngre Nano Challenge:

Tyngre Nano Challenge genomförs via ett Förkval och därefter en Final.

Förkval

Mellan den 6 februari – 23 februari genomförs tre olika kvalgrenar som ska filmas och sedan redovisas. De totalt 20 bästa damerna respektive 20 bästa herrarna går sedan vidare till final. Kvalgrenarna presenteras nedan.

Final

Finalen genomförs inför publik under Tyngre Classic-helgen, lördagen den 15 april, Solnahallen, Stockholm. De 20 bästa damerna och 20 bästa herrarna från kvalet gör då upp om olika priser, där det främsta är en plats bland eliten på Tyngre Tango (dagen efter). Vinnarna i respektive kategori bildar helt enkelt det sista tävlingsparet dit.

Alla finaldeltagare får:

  • 1 par Reebok Crossfit Nano7
  • Tävlingstisha
  • Ett urval av produkter från Tyngre
  • Inträdesbiljett till Tyngre Tango 

Anmälan

Anmälan görs i samarbete med Boxpeak. För att kunna göra en korrekt bokning behöver du ha ett konto hos Boxpeak, och din anmälningsavgift betalas där via kort. Anmälan kostar 200 kr, och för de som tar sig till final utgår ytterligare en avgift på 500 kr. Du gör din anmälan härTyngre Nano Challenge är öppen för alla, och sponsras av Reebok.

Förkval gren 1

Skivstångskomplex

 

Timecap: 6 minuter

6 Powerclean
6 Front Squat
6 Shoulder to Overhead
6 Back Squat 
6 Shoulder to Overhead

Beskrivning

Grenen startar med att atleten står i upprätt position vid stången, som är iordningställd med korrekt vikt. På signal påbörjar atleten utföra 6 st Power Clean, Touch and Go. Direkt därefter Front Squat, Shoulder to Overhead, Back Squat och Shoulder to Overhead – med vardera 6 repetitioner. Skivstångskomplexet ska utföras obrutet. Så kallde vilopositioner kan intas med stång frontrackad på bröstet, bakrackad på axlarna eller hängades i händerna i höfthöjd. 

Om stången tappas under pågående komplex innan samtliga reps för komplexet utförts är det över, och atleten måste göra om hela komplexet. Detsamma gäller om atleten inte utför Power Clean som Touch and Go, och vilar stången i bottenläget. Det är ej heller tillåtet att nypa fast stången i höftvecket för att greppa om, då är också komplexet över.

Komplexet är dock inte över pga att atleten gör en no-rep på enskild rörelse. Gör om rörelsen och slutför komplexet!

När samtliga fyra komplex utförts enskilt obrutna inkluderat samtliga övningar med rätt antal reps, stoppas tiden och det blir ditt resultat.

Resultat

Resultat blir den totala tiden som det tog att genomföra fyra obrutna komplex. I händelse av att atleten inte hinner utföra samtliga reps inom timecap (TC), redovisas totalt antal reps som hunnit utföras.

Movement Standards

Powerclean

Startposition intas normalt sett ståendes i upprätt position vid stången, med densamma liggandes på golvet. Utför en sammanhängande förflyttande rörelse av stången från bottenposition, golvet, till topposition då stången vilar på övre del av bröstet. Atleten ska vid avslutet vara fullt utsträckt i knän och höft med armbågarna något framför kroppen.

Front Squat

Startposition intas med stången i ett frontrack (liggandes över bröstet) i upprätt position. Rörelsen påbörjas genom en nedåtgående rörelse till dess att höftvecket befinner sig nedanför toppen av knäet i bottenpositionen. En sammanhängande rörelse av frontböj från bottenposition till topposition då stången vilar på övre del av bröstet, och atleten befinner sig i upprätt läge. Atleten ska vid avslutet vara fullt utsträckt i knän och höft med armbågarna något framför kroppen.

Shoulder to overhead

Start av varje repetition sker från front- eller bakrackad position. Varje repetition räknas när avslut av varje repetition uppnåtts då knän, höfter, axlar och armbågar är fullt utlåsta. 

Back Squat

Startposition intas med stången i ett bakrack med stången på axlarna i upprätt position. Övningen påbörjas genom en nedåtgående rörelse till dess att höftvecket befinner sig nedanför toppen av knäet i bottenpositionen. Därefter sker en sammanhängande rörelse till topposition med stången vilande på axlarna genom rörelsen, och atleten befinner sig i upprätt läge. Atleten ska vid avslutet vara fullt utsträckt i knän och höft med armbågarna något bakom kroppen.

Vikter

Damer: 40 kg / 88,5 lbs
Herrar: 60 kg / 133 lbs

Fler frågor?

FAQ är utskickat per mail till samtliga anmälda, men om ej har fått den informationen kan du maila tävlingsledning på antingen henke.lundin75@gmail.com eller christoffer@crossfit162west.se

Förkval gren 2

Trio med Bar Muscle Ups, Thrusters & Burpess


Timecap: 7 minuter

5 Bar Muscle Ups (BMU)
20 Thrusters
20 Handrelease (HR) Lateral Burpees over Barbell 

5 BMU
15 Thrusters
15 HR Lateral Burpees over Barbell 

5 BMU
10 Thrusters
10 HR Lateral Burpees over Barbell

Beskrivning

Grenen startar med att atleten står i upprätt position under räcket. Skivstång är vid detta tillfälle iordningställd med korrekt vikt och finns i direkt anslutning. På signal påbörjar atleten utföra 5 BMU. Därefter förflyttar sig atleten till skivstången för utförande av Thrusters. Efter 20 utförda Thrusters övergår atleten till att utföra HR Lateral Burpees over Barbell. När sedan samtliga övningar utförts med rätt antal, stoppas tiden och det blir ditt resultat.

Resultat

Resultat blir den totala tiden det tog att genomföra triplettens samtliga tre set. I händelse av att atleten inte hinner utföra samtliga reps inom timecap (TC), redovisas totalt antal reps som hunnit utföras.

Movement Standards

BMU

Rörelsen påbörjas med atleten hängandes med fullt utsträckta axlar och armbågar. Rörelsen slutar med atleten ovan räcket med fullt utsträckta armbågar. 

Ej korrekt utförd rörelse är om:

  • Full extension av axlar eller armbågar inte uppnås före start av en repetition.
  • Atleten misslyckas att låsa ut armbågarna direkt ovanför räcket i toppositionen.
  • Atleten genomför en ”Uprise” eller en ”Glide-kip” vilket medför att fötterna höjs ovan huvudet under själva kip-rörelsen. 

Thruster

Startposition intas normalt sett med stången i ett frontrack i upprätt position. Rörelsen påbörjas genom en frontböj till dess att höftvecket befinner sig nedanför toppen av knäet i bottenpositionen. En sammanhängande rörelse av frontböj med övergång till pushpress från bottenposition till topposition ovan huvud. Fullt utsträckt i knän, höft, axlar och armar så att stången befinner sig i linje med övriga kroppen i topposition. Den första thrustern kan utföras som squatclean.

HR Lateral Burpees over Barbell

Varje burpee startar med atletens sida av kroppen mot skivstången. Bröst och lår måste beröra underlaget vid samma tillfälle i bottenpositionen. För att slutföra rörelsen ska atleten göra ett tvåfotshopp över skivstången. Nästa repetition startar på andra sidan skivstången, genom att atleten ligger på golvet med andra sidan av kroppen mot skivstången. Glöm inte att göra HAND RELEASE i bottenläget av burpeen.

Vikter

Damer: 30 kg / 66,5 lbs
Herrar: 40 kg / 88,5 lbs 

Skalning

Ingen skalning på denna workout.

Fler frågor

Läs igen FAQ och se om du kan hitta svar på dina frågor där. 

 

Förkval gren 3

Marklyft, Box Jumps Over och Toes to Bar

 

Timecap: 6 minuter

4 varv av
6 Marklyft      (D: 115 kg / H: 165 kg)     
8 Boxjumps Over
10 Toes to Bar (TTB)

Beskrivning

Workouten startar med att atleten står i upprätt position vid skivstången. Skivstång är iordningställd med korrekt vikt och finns i direkt anslutning. Atleten börjar på startsignal med att göra sex stycken Marklyft, för att därefter göra en kort förflyttning till lådan och gör där åtta stycken Boxjumps Over. Atleten avslutar setet genom att utföra tio stycken Toes to Bar i ett räck. När samtliga övningar utförts i totalt fyra set, stoppas tiden och det blir ditt resultat.

Resultat

Resultat blir alltså den totala tiden som det tog att genomföra triplettens samtliga fyra set. I händelse av att atleten inte hinner utföra samtliga reps inom timecap (TC), redovisas TC + antal reps som inte hunnit utföras. Varje rep som ej utförts medför ett tidstillägg på en sekund utöver TC. Exempel; atleten hann utföra vid TC 3 hela set + 6 marklyft + 8 boxjump over dock inte TTB. Resultat som redovisas blir 6:10.

Movement Standards

Marklyft

Du startar med skivstången liggandes på marken med händerna på stången utanför knäna (inget ”sumoutförande" är tillåtet). Lyft stången tills att full utlåsning av knä och höft nås i toppläget, axlarna ska då befinna sig bakom stången. Du får släppa stången från toppläget och börja om i botten, alternativ genomföra rörelsen som ”touch and go”. Dock är det inte tillåtet att så att säga studsa stången mot marken, vilket medför att armarna böjs i bottenpositionen.

Boxjumps Over

Atleten ska hoppa upp på lådan och därefter ta sig ner på den andra sidan av lådan. Nästa hopp utförs i motsatt riktning. Hoppen upp på lådan ska utföras som ett jämfotahopp inom bredden på lådan. Det är tillåtet att gå ner från lådan. Det är också tillåtet att hoppa över lådan i sin helhet under förutsättning att fötter och ben inte passerar utanför lådans bredd. Vidare är det också tillåtet att utföra laterala hopp, dvs starta hoppet med sidan av kroppen mot lådan. Full utsträckning i höft och knän behöver inte uppnås uppe på lådan. 

Toes to Bar

Atleten startar delmomentet hängandes i ett räck. För att räkna varje TTB måste fötterna börja bakom stången och med en samlad lyftrörelse av ben och fötter, tillse att någon del av båda fötterna nuddar stången vid samma tillfälle i toppläget. Det är således tillåtet att sula, tå- eller ovandel av skon nuddar stången. 

Vikter

Damer:           115 kg
Herrar:            165 kg 

Scalning

Ingen skalning på denna workout.

Fler frågor

Läs igen FAQ och se om du kan hitta svar på dina frågor där. 

Biljetter

Här hittar du biljetter till Tyngre Nano Challenge!

Här hittar du Biljetter till Tyngre Tango!

undefined 

undefined
14:00, söndagen den 16 april –  Solnahallen, Stockholm

Än en gång kan vi samla gräddan av Sverige crossfit-elit i en exklusiv lagtävling med en kvinna och en man i varje lag. Tyngre Tango är dess namn och som vanligt gör atleterna inte bara upp om ära och berömmelse utan även en rätt diger prisbörs: 10 000 kr till vinnarna, 5 000 kr till tvåorna och 1 000 kr till treorna.

Just nu är följande par klara:

undefined
Amanda Frändén & Alexander Elebro 

undefined
Camilla Salomonsson-Hellman & David Shorunke

undefined
Emma Rosengren & Calvin Keyser-Allen

undefined
Karin Dike & David Borgstrand

undefined
Andrea Berggren & Oscar Andersson

undefined
Maria Molgaard & Jonas Olsson


Kaitlynne Rahner & Linus Johansson

Biljetter 

Här hittar du Biljetter till Tyngre Tango!

Tidigare upplagor av Tyngre Tango

Rapport från fjolårets första upplaga av Tyngre Tango hittar du här
Bildreportage från höstens tävlingar hittar du här.
Resultat från Tyngre GAMES (2015) hittar du här.

undefined