Calle Bolund på Tyngre Radio

Om träning och diet, men också om själsliga demoner, mentala spöken och om att hitta en fungerande väg framåt. Ett djupare och måhända mer inspirerande avsnitt än vanligt.

Hålltider
00:10:28 – Calle in
01:06:10 – Calle ut

Du kan ladda ner avsnittet här

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss