Frågefest!

Svadefaktorn är hyfsat hög när herrar A & A sätter sig för att besvara inkomna frågor.