Myten att stillasittande är som att röka

En av världens främsta forskare på fysisk aktivitet, Ulf Ekelund, gästar Tyngre Träningssnack för att diskutera sin forskning.

Denna veckas Tyngre Träningssnack fokuserar på ämnet fysisk aktivitet då en av de främsta forskarna inom fältet gästar podcasten för att diskutera ämnet.

Du får veta hur man mäter fysisk aktivitet och hur teknikerna har utvecklats genom åren. Vad vi vet idag om hur mycket vi behöver röra på oss och effekterna av att arbeta på olika intensitetsnivåer.

Avslutningsvis diskuterar vi även myten att stillasittande skulle vara lika farligt som rökning och fenomenet att viktuppgång verkar leda till mindre fysisk aktivitet medan fysisk aktivitet inte verkar ha en lika stor effekt på risken att gå upp i vikt.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 119.
RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:

00:00:00 Jacobs små livsproblem
00:02:41 Gästen är på idrottsmedicinsk konferens i Köpenhamn
00:05:04 Är danskarna mer fysiskt aktiva än oss svenskar?
00:06:18 Introduktion av Ulf Ekelund
00:09:37 Är norrmännen mer fysiskt aktiva än oss svenskar?
00:12:33 Teknikutveckling när det gäller att mäta fysisk aktivitet
00:14:48 Vad folk säger att de gör kontra vad de verkligen gör
00:16:08 Varför är människor så dåliga på att självrapportera?
00:20:07 Vi vet att fysisk aktivitet är viktigt men är mer osäkra på doseringen
00:23:32 En bra mängd motion kontra "en optimal" mängd motion
00:27:00 Stillasittande är inte lika farligt som rökning
00:31:34 Objektivt mätt data och stillasittande
00:33:06 Vad menar man med måttlig och hög fysisk aktivitet?
00:43:27 Intensivare träning ger större effekt
00:45:11 Kortare pauser från längre tids stillasittande är av allt att döma bra
00:48:51 Dagens råd att formulerade lite efter hur frågeformulären var formulerade
00:51:08 Medveten fysisk aktivitet kontra omedveten fysisk aktivitet
00:53:11 Vill vi få förändringar i samhället i stort så behöver vi ändra miljön i samhället
00:59:52 Både individen och samhället har ett ansvar
01:00:17 Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar
01:03:12 Barn rör sig inte särskilt mycket när de har idrott och hälsa i skolan
01:06:11 Hur har spontanidrotten förändrats?
01:09:09 Fysisk aktivitet och övervikt
01:11:23 Övervikt ledde till ökad inaktivitet, inte tvärt om
01:13:06 Det är svårare att se en effekt från fysiska aktivitet än från vikt
01:15:12 Betydelsen av fysisk aktivitet efter viktnedgång