Erwin Lindén

Fysioterapeut med pågående Mastersutbildning inom ortopedisk manuell terapi samt specialistutbildning inom smärta och smärtrehabilitering.