Lär dig grunderna i CrossFit – del 1

Rikard Robbins instruerar bland annat i olika varianter av frivändningar!