Med talang för bänk

Magnus Dahl Zetterlund visar bänkens ädla pressar!