Jodå. Vi vet. Du älskar att göra saker mer komplicerade än vad de egentligen är. Om du inte tror mig bör du, högt för dig själv, föreslå nästa nummer i nedanstående sifferföljd:

3, 5, 7 …

Jag gissar på att du med god ton föreslog talet 9 i tron om att detta är en siffersekvens med stigande 2-stegshopp.

Eller kanske tänkte du talet 11 som ett resultat av stigande primtalssekvens?

Oavsett så är båda svar rätt! Men… ditt resonemang är för komplicerat.

Jag uppmanade dig endast att komma fram till nästa nummer i sifferföljden, men gav dig inget regelverk eller riktlinjer att följa. Din inneboende bias för komplexitet letade genast efter en mer komplicerad regel i denna sekvens av siffror snarare än det enklare alternativet, att namnge vilken stigande siffra eller nummer som helst. Du kunde alltså ha sagt 8, 9, 11, 100, 387 eller 57 765 och fortfarande ha rätt, likt i en studie från 1989 (Farris & Russel, 1989).

Komplexitetsbias på svenska 

Vi föredrar ofta det komplexa framför enkla. Detta kallas komplexitetsbias vilket är ett logiskt felslut som får oss att ge otillbörlig trovärdighet till komplexa begrepp.

Komplexitetsbias innebär att när vi ställs inför två konkurrerande teorier, är det ofta troligt att vi väljer den mer komplexa. Som ett resultat tenderar vi därför att förbise eller ignorera enklare lösningar när vi försöker lösa ett problem.

Du upplevde kanske detta själv i det inledande testet med den stigande sifferföljden.

Komplexitetsbias är också vår tendens att titta på något som borde vara lätt att förstå, men istället ser vi det som mycket förvirrande och svårförstått, likt begreppet ”ser inte skogen för alla träd”.

Komplexitetsbias i världen

Fenomenet är inbakat i många aspekter av våra liv. Inte minst när företag marknadsför och säljer produkter som spelar på vår dragningskraft mot komplexa termer & system. De använder gärna förvirrande språk eller obetydliga detaljer i sin marknadsföring för att locka oss till att köpa just deras fantastiska produkt.

Exempel är handtvål med ”provitamin B5” eller flaskvatten från ”hälsokällor”. Termer som får produkten att framstå som överlägsen andra alternativ trots att de egentligen är relativt obetydliga för oss.

Ett exempel mer passande till forumet är många tränande människors attraktion mot komplexa träningsprogram, övningsval men kanske framför allt träningskoncept när träning i grunden inte behöver vara mer komplicerat än att borsta tänderna. Lite varje dag över tid, för att få ett behagligt slutresultat.

Mer komplicerade val kommer absolut vara till nytta beroende på hur den tränande individens ”behagliga resultat” definieras. De kan även göra träningen underhållande och motiverande över tid, men det betyder INTE att träningen måste kompliceras till en flerdimensionell plastmatta, jonglerandes med 3 hantlar samtidigt som man blåser upp en giraffballong.

Så varför är komplexitet problematiskt, och inte fantastiskt?

Komplexitet är, utan mycket ansträngning, anpassning och underhåll, i sig själv instabilt och ohållbart. Alla komplexa system består av flera individuella beståndsdelar som oundvikligen påverkar varandra. Brister en beståndsdel så kommer hela systemet att ta skada. Likt liknelsen ”inget är starkare än dess svagaste länk” eller ”en skyhög styrkelyftstotal är svår att uppnå om din bänkpress suger”.

Ju fler individuella beståndsdelar ett system består av, desto mer avancerat är systemet att underhålla. Även om sannolikheten är liten att en enskild beståndsdel i systemet ska brista, så utgör alla beståndsdelar sammanlagt en hög risk för att systemet ska gå under, då varje enskild del påverkar en eller flera andra.

Det här skulle på ren träningssvenska kunna betyda att en avancerad styrkelyftare, bodybuilder eller annan egenvald träningstitel, absolut kan ha nytta av mer komplicerade system för sin träning. Men samtidigt måste personen då också vara villig att betala ett högre pris i form av mer underhåll och ansträngning så som exempelvis mer investerad träningstid, planering och återhämtningsprioriteing likt sömn och repetitiv tvångsmatning.

Systemet får fler enskilda beståndsdelar som påverkar varandra och som måste skötas. Utebliven sömn kan till exempel hämma återhämtningen och därför påverka träningen negativt vilket i sin tur kan leda till försämrad motivation och därför färre träningsdagar. Systemets har brustit.

En sprallig nygymmare bör i största mån lägga fokus på det mer grundläggande. Ta dig till gymmet. Gör din grej. Gå hem. Det kommer för nygymmaren till en början att vara för svårt att underhålla alla enskilda beståndsdelar som finns i ett mer avancerat system.

Jag vill påstå att detta är en av de större faktorerna till den klassiska ”all in, all out- strategin” som många åker på runt årsskiftet. Man går in med god inställning och motivation till en 5-splittad träningsplan, strikt kostschema och kosttillskott för hela sambolönen men någonstans på vägen så orkar man tillslut inte underhålla alla delar och systemet brister (Eckard, Lopez, Kaus, & Aden, 2015)

Skala bort det överflödiga 

Förbättra dina färdigheter gällande filtrering och bearbetning av komplexitet. För att föregå med gott exempel så kommer här ett lösningsförslag i enkel punktform. 

1) Fokusera på att förstå grundläggande, tidlösa och allmänna principer för träning och kost, eller för annat valfritt komplext sammanhang som du vill förbättra.

2) Ta dig tid att verkligen, VERKLIGEN, fundera på vad du vill uppnå samt de 2-3 variabler som bäst hjälper dig att komma dit.

3) Prioritera bort ALLA andra onödiga störmoment.

4) Efter att ha applicerat ovanstående punkter över tid kan tillbakablickar ge lärdom om eventuella misstag som sedan kan undvikas i framtiden, likt en klassisk ”trial and error” -strategi.

Det kan även vara en god idé att anpassa avanceringsgrad utefter var du faktiskt befinner dig. En person som fiktivt befinner sig på ”steg 7” i sin träningsprocess bör förslagsvis fortsätta sin träningsresa via steg 8 till steg 9 och så vidare för att gradvis bygga ett mer och mer komplext system. Att hoppa direkt till steg 11, likt primtalsförslaget i början av artikeln, är troligtvis en långsiktigt dålig idé.

Och sist men inte minst, se till att uppskatta och dra fördel av enkelheten innan det är för sent. Det är lätt att råka nonchalera begreppet helt i livets redan komplexa kaos för att år senare titta tillbaka och ångra beslut som egentligen kunde hanterats med enklare strategier.

” Life is really simple, but we insist on making it complicated” – Confucius.

Referenser

  • Eckard, T., Lopez, J., Kaus, A., & Aden, J. (Februari 2015). Home exercise program compliance of service members in the deployed environment: an observational cohort study. Military Medicine.
  • Farris, H. H., & Russel, R. (1989). Sensible reasoning in two tasks: Rule discovery and hypothesis evaluation. Memory & Cognition.

Photo by Brett Jordan on Unsplash