En ny studie avhandlar två olika cirkelträningsprogram och hur det påverkar löpekonomi och biomekanik.

Det har länge varit relativt tydligt att styrketräning i olika former är gynnsamt för löpare. Om du gör nåt so, involverar explosiva, tunga eller plyometriska moment gör det dig mer ekonomisk och därmed snabbare över långa distanser. I en ny studie undersökte man två olika typer av cirkelträning med antingen explosiva koncentriska eller plyometriska moment (1). I det ena fallet saker kroppsviktsövningar såsom utfallssteg, knäböj eller löpning i uppförsbacke och i det andra fallet olika hoppövningar samt löpning i utförslut.

Cirkelträning för löpare – analys av insamlad data

Studien var en ny analys av tidigare insamlade data. Det var data på biomekaniska variabler och löpekonomi från personer som fått träna ett standardiserat löpträningsprogram samt ett av två cirkelträningsprogram under åtta veckor. Det man ville se var dels om något av uppläggen var bättre och i så fall varför. Man ville även se om de som förbättrade sin löpekonomi mest ändrade hur de sprang på något visst sätt.

Resultatet blev att bägge uppläggen förbättrade löpekonomin med ungefär 2–3 %. Detta är en normal förbättring om än i det lägre spannet av vad man brukar se. Tittar man på dem som svarade mest såg man förbättringar upp emot 5–7 %. Det innebär också att det fanns många som förbättrade sig väldigt lite eller inte alls.

Cirkelträning för löpare – resultatet

Det intressanta med resultat är dock de biomekaniska variabler, alltså saker som markkontakttid, stegfrekvens, tid i luften och benstyvhet. Dessa variabler förändrade sig överlag inte alls sett över hela gruppen. Detta trots att gruppen som helhet förbättrade sin löpekonomi. Inte ens när man tittade på de som förbättrade sin löpekonomi ordentligt såg man några genomgående eller stora skillnader. Den enda förändringen man kunde se var för gruppen som tränade explosivt koncentriskt. Dessa ökade sin stegrekvens något. I övrigt var alla biomekaniska variabler i stort sett oförändrade.

Trots att en person blev påtagligt mer ekonomisk i sin löpning innebar det alltså inte någon förändring i hur personen sprang. Orsaken till förbättringen måste därför vara saker som inte mättes, såsom muskelaktivering. Det här syns inte om man bara tittar eller ens om man filmar personen när hen springer. I sin tur innebär det att en person kan ha potential att förbättra sin löpekonomi helt utan att ägna sig åt medveten omskolning av löpteknik.

Slutsats

Studiens resultat måste dock ändå ses som spekulativt då forskarna redan hade datan framför sig när de utformade den nya studien. För att säkerställa studiens resultat skulle man behöva fler (och troligen större) studier utförda på andra löpare. Om resultaten i sådan forskning rimmar med den här studien går det att lita mer på slutsatserna. 


Referenser

1. Patoz A, Lussiana T, Breine B, Mourot L, Gindre C, Hébert-Losier K. Concurrent endurance training with either plyometric or dynamic body-weight training both improve running economy with minimal or no changes in running biomechanics. Sport Biomech. 2023;Epub:1–18.