I slutet på del 1 lovade jag att lägga fram lösningar på de problemen jag radade upp. Innan jag går in på dem vill jag belysa en viktig detalj om vilka den första delen av serien riktade sig till. Den riktade sig nämligen inte till överviktiga eller obesa personer, utan snarare till den kanske stereotypiska Tyngre-läsaren, någon som redan tränar en del, som i det stora hela har bra hälsovärden men som vill skala bort kroppsfett i jakt mot idealkroppen. Jag hoppas att det säger sig självt att jag inte har något att invända mot att någon överviktig person vars livskvalité och hälsovärden lider av den överflödiga vikten skulle motivera sin viktresa med förhoppningen om ett lyckligare liv.
Hör du inte till kategorin överviktiga jag nämnde ovan men ändå drivs av hoppet om att din idealkropp ska föra med sig lyckan i ditt liv så behöver du börja med följande: Kom underfund med vad ditt missnöje egentligen bottnar i. Är det verkligen din fysik som är problemet, eller ska glädjen från din nya fysik främst funka som ett plåster på ett sår som orsakats av något helt annat?

Kom underfund med vad ditt missnöje egentligen bottnar i. Är det verkligen din fysik som är problemet, eller ska glädjen från din nya fysik främst funka som ett plåster på ett sår som orsakats av något helt annat?

Vad är det den förbättrade fysiken ska bära med sig för fördelar? Mer respekt och anseende hos vänner och bekanta? Attraktion av det motsatta (eller det samma) könet? Ska den vara ett bevis på din viljestyrka, målmedvetenhet och dedikation?

Slutligen: Finns det andra, kanske till och med bättre sätt att jobba mot dessa resultat och attribut? Sätt som inte innefattar att du sätter din hälsa på spel?

Sex pelare för ett bättre självvärde

Förutom att enbart flytta din källa av självvärde från andras bedömning av dina fysiska attribut till något djupt inom dig så vill jag även poängtera vikten av att sprida ut den på flera pelare. Först och främst blir självvärde som är byggd inifrån stabilare och inte lika sårbart för andras tyckande. Är självvärdet dessutom fördelad över flera områden så blir den ännu stabilare. Tänk dig en gammaldags kökspall med tre ben. Sågar du bort ett så kommer den välta direkt. Skulle du istället haft sex ben samma pall så skulle du mer eller mindre kunna byta ut ett ben ifall det var trasigt och samtidigt kunna sitta på den. Därför vill jag ge några förslag på hur du kan bygga bra och stabila pelare. Man skulle säkert kunna skriva individuella artiklar för varje pelare samt komma på många fler, men det här är bra början. Jag går från rakt och koncist till flummigt och brett:

 1. Starka sociala band
  Lägg undan mobilen och engagera dig i djupa samtal med dina nära vänner. Låt de få lära känna dina djupaste rädslor och ambitioner, och ta dig tiden att lära känna deras. Riktiga vänner, som uppskattar dig för den du är, som lyfter fram dina styrkor, som aldrig skulle få för sig att trycka ner dig för nöje eller egen vinning men som inte skyggar tillbaka att tala om för dig ifall du börjar tappa bort dig själv, de som vågar hålla upp en fördomsfri spegel mot dig är de vill ha runt omkring dig.

 2. Bli fysiskt stark
  Det är inte ovanligt att jag får klienter som kommer till mig med en viss idealfysik som sedan allt eftersom de blir starkare i grundlyften blir allt mer oväsentlig. Självförtroendet som skulle komma med den nya fysiken kom med den fysiska styrkan istället. Komplexa lyft för dessutom med sig en ”mastery”-aspekt i att man hela tiden kan förbättra sitt utförande, vilket leder in till nästa punkt:

 3. Samla expertis eller färdigheter
  Att samla kunskap inom ett område eller öva upp en färdighet stärker vårt självförtroende och självvärde. Det är kul att vara duktig på saker och desto fler saker vi klarar av att bemästra eller desto mer vi bemästrar dem, desto mer blir vi övertygade om vår förmåga att kunna bemästra andra utmaningar.

 4. Hjälp andra
  Det var uppoffringen för andra som var vad som hjälpte Anna ut ur hennes svacka. Men det behöver på långa vägar inte vara så extremt att visa sig i mindre smickrande poser i underkläder som behövs för det här. Det räcker att stanna kvar några sekunder extra i dörren för någon som skyndar sig mot hissen eller bussen, eller att ta med någon extra kopp kaffe till kontoret, eller att bara ge kassörskan i din matvarubutik ett riktigt varmt och genuint leende när ni hälsar. Du kommer bli förvånad över hur mycket det berikar din egen vardag ifall du strävar mot att försöka förgylla andras. Bevisa för ditt undermedvetna att du är den goda och omtänksamma individen som du anser dig själv att vara.

 5. Självmedvetande – Meditation
  Ta reda på vem du är! Folk har ofta en stark tendens till att projicera sina fördomar på andra för att göra världen mer begriplig för dem. Då är det lätt hänt att man blir beskylld för att stå för det ena och andra. Därför blir det desto viktigare att ha en klar bild för du är och framförallt vem du INTE är. Emelie Hollsten skrev en väldigt bra text om det här ganska nyligen. Hon om någon verkar ju dra till sig folk som medvetet verkar vilja missförstå andra och sedan försöka hacka ner på dem för att känna få känna sig bättre. Kolla gärna även in JP Sears klipp på det här ämnet också. Du känner säkert igenom honom från alla de sarkastiska klippen han brukar lägga upp. Här kan du först kolla på det sarkastiska om ”How to make everything about you” och därifrån följa länken till det seriösa ”How to having a REAL sense of self”. Väl värt att skriva upp sig på!

 6. Hitta en djupare mening med din tillvaro
  Hitta ditt ”Varför”. Sätt en plan för hur du ska förverkliga det på bästa sätt och ta reda på vad som håller dig tillbaka. Här gäller det även att inte skygga tillbaka från att lämna tryggheten i din tillvaro till förmån för en oviss resa mot den destination du innerst inne känner dig mer ämnad för.

Det var allt! Tack för att du tog dig igenom ännu en novell av mig! Kom gärna med feedback på min instagram eller i min facebook-grupp.


Detta är den tredje och avslutande delen i artikelserien om självbild och självvärde. De tidigare delarna hittar du här:
Du är mer än din fysik – del 1
Du är mer än din fysik – del 2