För två och ett halvt år sedan skrev jag en längre artikel här på Tyngre om en systematisk översiktsartikel där forskarna hade gått igenom all forskning fram till och med sommaren 2017 kring hur sötningsmedel påverkar dig i följande fyra situationer.

  • Effekterna av bara sötningsmedel i munnen
  • Effekterna av sötningsmedel för sig själv när vi har svalt det
  • Effekterna av sötningsmedel en tid innan en vanlig måltid
  • Effekterna av sötningsmedel i samband med en måltid.

Resultatet i den översiktsartikeln var att sötningsmedel har en minimal effekt i alla fyra situationerna. I vissa enstaka studier såg man en skillnad mot inget sötningsmedel men effekterna på blodsocker och insulin var minimala i förhållande till faktiskt socker.

För två månader sedan publicerades en ny systematisk översiktsartikel som tittat på ungefär samma fråga (1). I den här så tittade man dock endast på de två timmarna efter en måltid. I den här nyare systematiska översiktsartikeln så hade man dock även inkluderat en meta-analys.

En meta-analys innebär att forskarna försöker summera resultatet från alla studier till ett enda resultat. Detta är bra då en liten eventuell effekt kanske inte syns i en mindre studie men när du tar många mindre studier med en liten effekt och summerar dem så kan du ibland se att den finns där. Till exempel är det så här som man först visade att ett lite högre proteinintag än normalt är bra om du styrketränar.

Sötningsmedel för sig själv eller tillsammans med mat påverkade inte

Totalt hittade forskarna 34 randomiserade studier där en grupp fick en placebo av någon typ och den andra gruppen fick något med sötningsmedel i. Resultatet blev att man inte hittade någon signifikant effekt i någon jämförelse.

Sötningsmedel hade med andra ord ingen mätbar skillnad på blodsocker och insulin. Så här summerade forskarna det själv:

In conclusion, this review provides an up-to-date overview of controlled human intervention studies on the effects of LES consumption on acute postprandial glycemic and insulinemic responses. Our analyses indicate that under acute conditions, whether administered alone or in combination with a nutrientcontaining load, LESs do not exert an independent effect on the mean change in postprandial blood glucose or insulin responses compared with a control intervention.

Den här meta-analysen inkluderade alla studier som kunde hittas fram tills idag men det finns många frågor som ändå inte blir besvarade fullt ut. Till exempel så har man inkluderat alla sötningsmedel i en och samma grupp i den huvudsakliga analysen. Detta trots att de sötningsmedel som finns på marknaden idag är väldigt olika varandra i hur de hanteras av kroppen.

Forskarna gjorde däremot en subgruppsanalys med och de fann ingen effekt då heller som du kan se i tabellerna här under. Men i subgruppsanalyser blir det ju helt plötsligt färre studier så resultaten blir mer osäkra.

Summering

Det finns numera en hel del studier som har undersökt hur sötningsmedel påverkar blodsockret och insulin efter en måltid och resultaten är tydliga med att det inte finns någon större effekt där. Det går så klart aldrig att utesluta helt att det inte påverkar på något vis men med den datan som finns idag så vet vi redan nu att effekten inte är stor.

Sen är det här så klart bara undersökningar kring vad som händer under de första timmarna efter en måltid. Vissa påstår att effekterna från sötningsmedel istället är något som sker över tid via andra mekanismer. Jag tycker inte att det finns några bra belägg för det påståendet heller men det är ändå en fråga som kvarstår.

Där finns det också, enligt mig, en större möjlighet att olika sötningsmedel kan ha olika effekter på sikt. Aspartam vet vi till exempel att det bryts ner tidigt i magsäcken till ämnen som vi får i oss även annars. Att det då skulle ha en långsiktig effekt känns helt orimligt för mig. Särskilt när vi även har längre interventionsstudier som inte kan visa på någon effekt.

Vissa andra sötningsmedel så som asesulfam k och sukralos bryts inte direkt ner i kroppen utan kommer mest ut via urinen. Då känns det i alla fall inte omöjligt att de på något ännu okänt vis skulle påverka lite mer långsiktigt.

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash