En av storsäljarna när det gäller kosttillskott är så kallade fettförbrännare och viktminskningspreparat. Den här kategorin av preparat är också en av de mest suspekta när det gäller kontaminering med otillåtna medel eller innehåll av rent ut sagt farliga ämnen. Ofta när du hör om idrottare som åkt fast i dopingkontroller på grund av kosttillskott så handlar det om just fettförbrännare.

Orsaken till att den här produktkategorin innehåller många suspekta ämnen är sannolikt dels att folk som köper den typen av produkter ofta är lite mer desperata än andra för att nå resultat, och därmed villiga att ta större risker. En annan orsak som mycket möjligen är ännu viktigare är att det helt enkelt inte finns några lagliga preparat som verkligen har någon betydande effekt på människors vikt.

Ska man vara ärlig så finns faktiskt inga imponerande preparat som säljs som läkemedel heller. Vad som däremot finns är en del fungerande preparat som har visat sig ha så negativa bieffekter att de förbjudits som läkemedel eftersom de riskerar hälsan hos användaren. Det är bland annat några av dessa ämnen som man funnit i fettförbrännare trots att de inte stått angivna på förpackningen. Kort och gott så är fettförbrännare helt enkelt ingen produktkategori som det är värt att lägga pengar på.

Om vi rent hypotetiskt bortser från de farligare varianterna av fettförbrännare, som kan ge verkliga negativa hälsoeffekter, och bara fokuserar på de mer harmlösa och fullständigt ineffektiva så kan de ofta försvaras med att de motiverar personen som köper dem. Argumentet är att personen kommer ha en ökad motivation efter att hen köpt en burk fettförbrännare till överpris. Det här är ett argument som jag aldrig tror ha undersökts så det går inte att säga om det stämmer eller inte. För ett par år sedan publicerades dock en studie som på ett bra sätt belyser att även totalt verkningslösa ämnen kan ge negativa effekter:

J Evid Based Complementary Altern Med. 2014 Apr 1;19(3):181-188.
Expectancy, Self-Efficacy, and Placebo Effect of a Sham Supplement for Weight Loss in Obese Adults.
Tippens KM, Purnell JQ, Gregory WL, Connelly E, Hanes D, Oken B, Calabrese C.

“This study examined the role of expectancy in the placebo effect of a sham dietary supplement for weight loss in 114 obese adults with metabolic syndrome‌. All participants received lifestyle education and were randomized to 1 of 3 conditions: (1) a daily placebo capsule and told that they were taking an active weight loss supplement, (2) daily placebo and told they had a 50% random chance of receiving either the active or placebo, or (3) no capsules. At 12 weeks, weight loss and metabolic outcomes were similar among the 3 groups‌ . Participants in both groups that took capsules showed decreased weight loss self-efficacy and increased expectations of benefit from dietary supplements. Participants not taking capsules showed the opposite. Adverse events were more frequently reported in groups taking capsules than those who were not. These findings suggest that supplements without weight loss effects may have nocebo effects through diminished self-efficacy.‌”

Det man undersökt i den här studien är effekten av att ge överviktiga personer ett placebopiller när de försöker gå ner i vikt. Det var tre olika grupper i studien:

  • En grupp fick sockerpiller men fick höra att de fick fettförbrännare
  • En annan fick också sockerpiller och de fick veta att det var 50 procent chans att de hade fått en fettförbrännare
  • Den sista gruppen fick inget piller alls utan fungerade som ren kontroll

Alla tre grupperna fick därefter information om hur de kunde förändra sin kost och livsstil för att gå ner i vikt. För att göra det mer autentiskt för deltagarna som fick någon form av piller så skrev man att huvudvärk, illamående och en snabbare puls kunde vara möjliga biverkningar av pillren. En lögn givetvis, då det endast handlat om något gram socker.

Tolv veckor senare gjorde man en uppföljning av deltagarna och resultatet visade att ingen av grupperna hade gått ner mer i vikt än någon annan. Det här är kanske inte så förvånande då alla deltagarna fick antingen sockerpiller eller ingenting alls, medan de råd de fick kring kost och livsstil var desamma.

Det som är mer intressant är att gruppen som fick sockerpiller, men trodde att de fick en fettförbrännare, tillskrev mer av sin viktnedgång till ”yttre faktorer”, i det här fallet sockerpillren. De tog alltså inte åt sig äran för all den viktnedgång som de faktiskt hade skapat för sig själv helt på egen hand.

Fettförbrännare

Fig 1: Förändring i träningseffektivitet över tid per grupp.
Fig 2: Förändring i förtroende för egen förmåga att träna regelbundet, över tid per grupp.‌

Den här effekten gällde både för träning och för kost som du kan se i graferna här ovanför. Även gruppen som trodde att de med 50 procents chans hade kunnat få en fettförbrännare fick något sämre resultat när det gäller deras uppskattning av deras egen förmåga. En helt verkningslös fettförbrännare gjorde alltså att deltagarna inte gav sig själv den höjning i självförtroende som de förtjänade efter sina livsstilsförändringar.

En annan väldigt intressant poäng som är värd att nämna från den här studien är att grupperna som antingen trodde sig veta att de fått fettförbrännare, eller trodde att de kunde ha fått en fettförbrännare, faktiskt upplevde bieffekter av sina sockerpiller. Den här formen av negativa effekter från placebo är något som det sällan talas om, men det är faktiskt så vanligt inom forskning att det har sitt egna namn: nocebo.

I den här studien var det faktiskt så illa så att två deltagare hoppade av innan studien var klar eftersom de upplevde att de fick så negativa biverkningar av medicinen. Mer än hälften av alla deltagare uppgav att de hade känt av någon form av bieffekt från sina sockerpiller. Den vanligaste bieffekten var huvudvärk, vilket kanske inte är så förvånande då det stod på förpackningen att de kunde få huvudvärk, men nummer två på listan av biverkningar kom magbesvär. Trots att magbesvär alltså inte fanns med på någon lista och deltagarna inte hade någon anledning att tro att de skulle få dessa besvär. Magen är dock, som du säkert vet, ett område som är känsligt för känslor så som ångest, rädsla med mera. Andra mer udda biverkningar som rapporterades var akne, ökad törst, ångest och minnesförlust.

När studien var slut frågade man deltagarna om de uppfattat huruvida de fått ett verksamt ämne. Endast 20 procent av deltagarna som fått höra att de fick en fettförbrännare trodde i efterhand att de hade fått en placebo. Övriga 80 procent trodde alltså att de tagit en verksam fettförbrännare över 12 veckor, trots att de bara ätit sockerpiller.

SUMMERING‌
Den här informationen går att summera väldigt enkelt. Bara för att du eller någon vän till dig tror er upplevt att en fettförbrännare fungerat eftersom ni känt ”effekter” så behöver det inte ha varit så. Med tanke på att det mer eller mindre saknas belägg för att någon fettförbrännare bidrar med något betydande så ska du istället för att hylla fettförbrännaren hylla dig själv.

***

http://chp.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/19/3/181.full

Mer läsning om fettförbränning: Fysiologins ABC – Fettförbränning är inte det samma som viktnedgång.