Tyngre Classic IX – för alla

Tyngre Classic IX, som genomförs helgen den 21-22 mars i Solnahallen, är öppen för alla. Det betyder att alla, oavsett förbundstillhörighet och nationalitet, är välkomna att ställa upp. Hos oss behöver du därmed inte ha licens för att tävla, och du behöver heller inte tillhöra något team.

Grundtanken är att vi inte är emot någon. Istället är vi för alla. I teorin kan vi därför få se både debutanter och andra oerfarna tävlande tillsammans med redan etablerade atleter från både IFBB, NPC, WBFF och NABBA och, för den sakens skull, alla andra möjliga fitnessförbund som finns där ute. För oss är nämligen alla välkomna. 

Nya grepp – för de tävlande

Vår tävling vilar på fleråriga traditioner och ett etablerat regelverk. Dock vill vi ha möjligheten att ta ut svängarna lite mer för hur själva tävlingarna genomförs. Detta främst för att göra upplevelsen för de tävlande bättre och mer minnesvärd. 

Den främsta uppgiften som vi ser det är att ge dig som tävlar mer tid på scenen, främst genom följande:

 • Förbedömning i alla klasser
  Det låter som en självklarhet, men så är det inte. Inom exempelvis IFBB så utgår förbedömningsronden i alla klasser som har färre än 7 st deltagare (av tidsbesparingsskäl). Därmed går de tävlande miste om minst hälften av sin tid på scenen.

 • Dubblering? Javisst!
  Vet du inte riktigt var du här hemma? Vill du därför prova att tävla i exempelvis både Body Fitness och Wellness Fitness? Eller kanske i både Classic Bodybuilding och Men’s Physique? Inga problem, såklart.

 • Presentation
  Alla tävlande kommer att göra en kortare enskild presentation när de kommer in på scenen, i stil med en I-walk.

 • T-walk
  Alla finalister kommer att få genomföra en T-walk på scenen och vidare ut bland publiken via vår specialbyggda ramp.

 • Posedown
  Vad är det som säger att inte Men’s Physique-killar vill eller kan göra en posedown? Eller varför inte tjejerna i Body Fitness? Posedown till folket, säger vi.

 • Prispengar
  Samtliga overallsegrare belönas även monetärt.

Med detta – tillsammans med spraytanningservice och fri tillgång till smink- och hårstylister backstage, och även vårt numera berömda laddningsbord, som vi sedan tidigare har som standard på våra tävlingar – vill vi göra tävlingen både roligare och starkare för dig som tävlar. 

Och för publiken

Vi jobbar dessutom på att på flera olika sätt göra själva poängbedömningen tydlig och överskådlig i realtid. Fitness är inte, eller bör i alla fall inte vara, en rebus.

Dessutom vill vi införa interaktiva analyser och kanske korta & snabba intervjuer under tävlingens gång som gör betraktandet mer begripligt och engagerande.

Klasser

Du kan tävla i följande klasser:

 • Women’s Physique, öppen klass
 • Bodybuilding -80 kg
 • Bodybuilding +80 kg
 • Classic Bodybuilding -180 cm
 • Classic Bodybuilding +180 cm
 • Bodyfitness -163 cm
 • Bodyfitness +163 cm
 • Bodyfiitness junior, öppen klass
 • Bodyfitness master, öppen klass
 • Men’s Physique -178 cm
 • Men’s Physique -182 cm
 • Men’s Physique +182 cm
 • Men’s Physique junior, öppen klass
 • Wellness Fitness -163 cm
 • Wellness Fitness +163 cm
 • Bikini Fitness -163 cm
 • Bikini Fitness -168 cm
 • Bikini Fitness +168 cm
 • Bikini Fitness junior, öppen klass
 • Bikini Fitness master, öppen klass

Anmälan

Du gör din anmälan här.

Övriga frågor

Q: Är Tyngre Classic IX giltig som kval för exempelvis SM?
A: Sannolikt inte. Vår tävling är inte sanktionerad av IFBB Sweden.

Q: Är Tyngre Classic IX den första tävlingen i Sverige som genomförs utan sanktion från IFBB Sweden?
A: Nej, långt ifrån. Tävlingar som Tammerpokalen och Alströmerpokalen har sedan flera år genomförts utan sanktion, och det utan problem för de tävlande.

 Q: Kan jag bli avstängd från NPC om jag tävlar på Tyngre IX?
A: Nej. NPC har inga såna krav.

Q: Kan jag bli avstängd från IFBB om jag tävlar på Tyngre IX?
A: Nej, inte formellt. IFBB och deras svenska motsvarighet har istället satt upp en regel om att man som medlem (*) inte får förekomma i andra sammanhang än deras egna med mindre än att man tvingas att bekosta ett dopningsprov, som då måste vara negativt, om man nu skulle önska tävla inom IFBB igen. 
Vår tolkning är dock att detta i olika grader inte är tillämpligt ifall du ännu inte löst din tävlingslicens inom IFBB Sweden för 2020. Mer om detta nedan.

Q: Kan jag som är debutant drabbas av avstängning eller andra problem om jag tävlar på Tyngre Classic IX?
A: Nej, så länge du inte har löst din tävlingslicens inom IFBB Sweden är du fri att göra vad du vill.
 

Q: Hur ska jag som etablerad tävlande kunna tävla på Tyngre Classic IX utan att riskera en massa onödigt krångel från IFBB Sweden om jag sedan skulle vilja tävla för dem efteråt, exempelvis på SM eller liknande?
A: Lite oklart. Men den sannolikt bästa vägen är att vänta med att lösa din tävlingslicens för IFBB Sweden tills efter vår tävling. Därmed är du formellt inte medlem där när du kliver in på vår scen, och kan därför rimligen inte omfattas av deras disciplinära regelverk.
IFBB Sweden kommer sannolikt krumbukta om detta också, säkerligen med hänvisning till de anslutna föreningarnas uppgift och att det är via dem man som tävlande har ett medlemsskap inom förbundet. Men rent juridiskt är det svårt att hävda att du uppbär en fullgod medlemsstatus ifall du ännu inte via din licensansökan med tillhörande erlagd avgift meddelat dem att du ämnar tävla ytterligare en säsong. Och det är ju bara vad du gör medan du faktiskt är medlem som IFBB Sweden näppeligen kan ha en rimlig åsikt om.

Q: Varför är IFBB Sweden så kitsliga med ifall man tävlar även på andra tävlingar?
A: Sannolikt för att skydda den egna verksamheten genom att ”låsa in” atleter och övriga. Att helt enkelt försvåra för någon att våga ta steget till att prova sina vingar någon annanstans. Ren protektionism, med andra ord.
 

Q: Vilket legalt stöd har IFBB Sweden för att agera så?
A: Rent formellt får de inte stänga av någon alls på dessa grunder. Enligt mål från 2014 i Konkurrensverket gick IFBB Sweden (då vid namn SKKF) med på att inte stänga av någon. Istället valde man att referera till en regel knuten till moderförbundets koppling till den så kallade WADA-koden, vilken då ger dem rätt att avkräva sina medlemmar ett dopningsprov vid ett eventuellt återinträde.
Som kuriosa är det dock diskutabelt att IFBB Sweden använder WADA-koden som slagträ eftersom man själv inte lever upp till baskraven för hur en dopningstestad verksamhet ska bedrivas. Fråga gärna en företrädare för IFBB Sweden om hur många enskilda dopningsprov som togs under verksamhetsåret 2019. Och gärna också hur många av dessa som gjordes utanför själva tävlingsverksamheten (så kallad out-of-contest).

Q: Kan jag som domare eller funktionär delta under Tyngre Classic IX?
A: Ja, i enlighet med mål i Konkurrensverket från 2014 meddelade IFBB Sweden (då kallat SKKF):  ”De som fungerar som coach, funktionär eller domare hos annan organisation än SKKF är inte aktuella för avstängning eller böter”
Denna formulering gick att finna på IFBB Swedens hemsida tills för ett par månader sedan, då den utan vidare kommentar togs bort. Det agerandet till trots så utgår vi från att IFBB Sweden även fortsatt kommer att respektera och stå för sina tidigare utfästelser och löften. IFBBs internationella stadgar och regler är säkert fina och bra. Men de kan omöjligen stå över beslut fattade av svenska myndigheter.

Utdrag ur mål hos Konkurrensverket.

Q: Tycker Tyngre illa om IFBB?
A: Verkligen inte. Dock finns det flera saker i deras allt snävare regelverk som behöver utvecklas och göras om. Däribland det faktum att IFBB Sweden numera förbjuder exempelvis svenska klassatleter som Ahmad Ahmad, Christofer Nober, Pierre Chamoun och Samir Troudi att ens gästposera på samma scen där de år efter år kämpat för samma förbund som tävlande, och där också gjort det så bra att de till slut belönats med en proffslicens. 
Att IFBB dessutom vill straffa atleter och andra som tävlat eller förekommit i andra sammanhang är också något som måste ses över. 
Övriga synpunkter har vi till stor del tagit hand om själva genom de förbättringar vi inför på Tyngre Classic IX.