Meriterande utbildning med Daniel Andréasson & Kenneth Färnqvist från Tyngre Rehab.

Kurs: Evidensbaserad axelrehabilitering den 3/12 2022

Bakgrund

Axelsmärta är en av de vanligaste sökorsakerna inom primärvården (1, 2). 70 % av dom som drabbas har kvarstående smärta efter 6 veckor. Vid 6 månader har 50 % tillfrisknat, men 1 år efter smärtdebut har 40 % fortfarande besvär (3).

Orsakerna till axelvärk varierar och är inte helt kartlagda. Precis som vid annan muskeloskeletal smärta finns samband med genetik, biokemiska och psykosociala faktorer (4–6). Det föreligger ökad samsjuklighet med cancer, diabetes, depression, lungsjukdom och kardiovaskulära sjukdomar. Även muskeloskeletal smärta och stelhet från andra kroppsområden innebär ökad risk (7). Träningsrelaterade smärta från axel och skuldra i anslutning till exempelvis handboll, vollyboll, tennis och kastgrenar inom friidrott är vanliga, men evidensen för potentiella riskfaktorer och förebyggande åtgärder är begränsade (8).

Kontentan blir att vi vet en del om vad som kan påverka smärtupplevelsen, men har lång väg kvar att fullständigt förstå det komplexa samspelet mellan olika predisponerande faktorer och vilka åtgärder som bör sättas in (6). Axelleden involveras i många dagliga rörelser och smärta från axeln kan därför leda till stora funktionsbegränsningar som kan få konsekvens både för arbete, fritid och ADL. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (siffror från England) beräknas vården för rehabilitering vid axelsmärta kosta cirka 300 miljoner pund för de första 6 månaderna, där cirka 50 % av dessa kostnader tillskrivs sjukskrivingar och ytterligare 30 miljoner pund för kostnader i samband med operationer (9).

Att drabbas av långvarig axelsmärta kan för många människor ge stora inskränkningar i livskvalitet. Att i möjligaste mån få tillbaka axelfunktionen genom en välriktad rehabilitering är därför av stort värde.

Innehåll

Kursen ”Evidensbaserad axelrehabilitering” vänder sig till sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat[*], läkare och kiropraktor med intresse för diagnostik och rehabilitering av axelbesvär. Även studenter under pågående utbildning är välkomna.

Under kursen går vi igenom följande områden:

 • Axelns anatomi och funktion
 • Etiologi och patoanatomi vid tendinopatier
 • Undersökning och diagnostisering
 • Den biopsykosociala modellen
 • Evidensbaserad rehabilitering vid axelbesvär
 • Kliniskt resonemang och exempel på praktiskt handhavande

Mål med kursen

Vårt mål är att ge deltagarna uppdaterad kunskap om evidensläget och forskningen kring axelrelaterad smärta. Kursen är inte ett koncept för axelrehabilitering. Vi anser att rehabilitering ska vara patientcentrerad och anpassad utifrån individuella förutsättningar, behov och mål. Under kursen ger vi förslag på hur rehabiliteringen kan struktureras och vilka träningsmodaliteter och åtgärder som kan vara lämpliga. Vi använder patientfall för att illustrera exempel. Vi vill ge deltagarna kunskap och inspiration att själva hitta lösningar i mötet med patienter i behov av axelrehabilitering samt uppmuntra till ett kritiskt tänkande och evidensbaserat sätt att arbeta. Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare kurbevis.

Litteratur och referenser

Innehållet i kursen baseras på aktuell kunskap och forskning inom tendinopatier, axelsmärta och axelrehabilitering. Ett axplock av referenserna som behandlas under kursen finner du nedan. Kursen uppdateras på regelbunden basis. Frågor kring kursen, litteratur och referenser besvaras av kursledarna genom att maila [email protected]

Kursdatum

Lördag 3/12 – kl 08:00-16:00 
Vi genomför kursen endast fysisk på plats.
OBS! Max antal är 15 deltagare. 

Adress: Rudans Rehab, Dalarövägen 6, Handens Sjukhus Haninge. Pendeltåg går från T-centralen till Handenterminalen. Därefter 5 min promenad.

Anmälningsinfo

2600 kr vårdpersonal – köp biljett här.
1600 kr student (kopia på antagningsbevis, kårleg el motsvarande med namn och skola/institution ska skickas till [email protected] för att anmälan ska vara giltig). Köp biljett här.

Kursledare

Daniel Andreasson, kiropraktor och personlig tränare specialiserad på idrottsmedicin och träningsrelaterade skador. Utbildare och föredragshållare inom bl.a. axelrehabilitering och evidensbaserad styrketräning. Grundare av Sveriges första Axelskola inom primärvårdsrehab.

Kenneth Färnqvist, fysioterapeut och MSc idrottsvetenskap. Arbetar som doktorand på Karolinska institutet. Bedriver också  forskning med inriktning mot senrelaterad smärta via Monash University i Australien.

Referenser

 1. Vos T, Abajobir AA, Abate KH, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 2017;390(10100):1211-59.
 2. Luime JJ, Koes BW, Hendriksen IJ, et al. Prevalence and incidence of shoulder pain in the general population; a systematic review. Scand J Rheumatol. 2004;33(2):73-81.
 3. House J, Mooradian A. Evaluation and management of shoulder pain in primary care clinics. South Med J. 2010;103(11):1129-35; quiz 1136-7.
 4. Harvie P, Ostlere SJ, Teh J, et al. Genetic influences in the aetiology of tears of the rotator cuff. Sibling risk of a full-thickness tear. J Bone Joint Surg Br. 2004;86(5):696-700.
 5. Lewis J. Bloodletting for pneumonia, prolonged bed rest for low back pain, is subacromial decompression another clinical illusion. Br J Sports Med. 2015;49(5):280-1.
 6. Dean BJ, Gwilym SE, Carr AJ. Why does my shoulder hurt? A review of the neuroanatomical and biochemical basis of shoulder pain. Br J Sports Med. 2013;47(17):1095-104.
 7. Wright AR, Shi XA, Busby-Whitehead J, Jordan JM, Nelson AE. The Prevalence of Neck and Shoulder Symptoms and Associations with Comorbidities and Disability: The Johnston County Osteoarthritis Project. 2015;23(1-2):34-44.
 8. Asker M, Brooke HL, Waldén M, et al. Risk factors for, and prevention of, shoulder injuries in overhead sports: a systematic review with best-evidence synthesis. Br J Sports Med. 2018;52(20):1312-9.
 9. Littlewood C. Contractile dysfunction of the shoulder (rotator cuff tendinopathy): an overview. J Man Manip Ther. 2012;20(4):209-13.

[*] Kursen ger 8 fortbildningspoäng via Naprapatförbundet