PRP vid senbesvär. Vad är PRP och hur är det tänkt att fungera?

Under senare år har blodplättrik plasma (PRP – platelet rich plasma) växt fram som ett behandlingsalternativ för att förbättra läkningsprocessen vid olika muskuloskelata besvär (tendinopati, artros, ligamentskador). Ska inte bli för teknisk här, men PRP definieras som en koncentration av blodplättar i plasman som är större än baslinjekoncentrationen. Man tar ut patientens eget blod och spinner det i en centrifug för att åstadkomma detta. Koncentratet injiceras sedan i problemområdet. Initialt användes PRP som ett komplement för att läka vävnad i samband med operationer (1) och har visats vara effektivt för senläkning i djurförsök (2). PRP tros vara effektiv genom en mängd tillväxtfaktorer som främjar läkningsprocessen av den påverkade vävnaden (2-5). Det behövs troligen en viss belastning efter injektionen för att den ska vara verksam (6, 7). Även om PRP visat sig vara effektivt för läkning av vävnad i basforskning/djurförsök, så är frågan vilka effekter det har på människor? 

Ska vi använda oss av PRP som behandling?

När det gäller Akillestendinopati har flera randomiserade dubbelblindande placebokontrollerade kliniska studier inte visat några positiva resultat gällande smärta och funktion (8,9,10). Endast en studie har visat förbättrade kliniska resultat jämfört med placebo där man såg att PRP gav en högre ökning på VISA A (20 ± 5) i jämförelse mot placebo (9 ± 3)(11). VISA A är ett skattningsformulär där patienten själv skattar smärta och funktion där 100 poäng innebär smärtfrihet och full funktion.

Vid knäskålstendinopati finns endast en RCT som har med placebogrupp. Det finns några andra randomiserade studier med motsägelsefulla resultat, men utan placebogrupp. RCT:n jag hittade är från i år (2019) och man finner ingen skillnad mellan de grupper som fick PRP i olika former i jämförelse med placebo (12).

Vid lateral armbågstendinopati (tennisarmbåge) finns det starka bevis mot att PRP som behandling skulle vara mer effektivt än placebo (13).

Det finns även en Cochrane-översikt som undersöker lite bredare (man inkluderar bland annat PRP vid olika typer av kirurgi) där författarna drar slutsatsen att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna rekommendera PRP vid muskuloskeletala mjukdelsskador och besvär (14). Även den internationella olympiska kommittén som släppte en konsensusartikel 2010 kommer fram till samma sak (15).

Slutsatser

Många behandlingsformer kan till en början visa lovande resultat, som exempelvis i grundforskning/djurförsök. Forskarna går då vidare till olika former av kohortstudier (studier utan kontrollgrupp) och ser fortsatt positiva effekter. Problemet är att man redan i detta stadie (eller i samband med att basforskningen kommer ut) börjar använda det i klinik och det i princip blir allmänt accepterat även i avsaknad av blindade RCT-studier. Flertalet RCT-studier har nu publicerats och sammanfattningsvis verkar det inte ha bättre effekt än placebo. Det kommer säkerligen komma ut fler RCT-studier inom en snar framtid. Tills dess anser jag att vi bör följa Cochrane och IOK som visat att det inte finns tillräckligt underlag för att kunna rekommendera PRP vid olika typer av mjukdelsskador och besvär.

Referenser

 1. Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of use in the preparation of future sites for implants.Int J Oral Maxillofac Implants. 1999;14(4):529-35.
 2. Virchenko O, Grenegård M, Aspenberg P. Independent and additive stimulation of tendon repair by thrombin and platelets. Acta Orthop. 2006 Dec;77(6):960-6.
 3. Molloy T, Wang Y, Murrell G. The roles of growth factors in tendon and ligament healing. Sports Med. 2003;33(5):381-94. 
 4. Kajikawa Y, Morihara T, Sakamoto H, Matsuda K, Oshima Y, Yoshida A, et al. Platelet-rich plasma enhances the initial mobilization of circulation-derived cells for tendon healing. J Cell Physiol. 2008 Jun;215(3):837-45
 5. Alsousou J, Thompson M, Harrison P, Willett K, Franklin S. Effect of platelet-rich plasma on healing tissues in acute ruptured Achilles tendon: a human immunohistochemistry study. Lancet. 2015 Feb 26;385 Suppl 1:S19. 
 6. Bring D, Reno C, Renstrom P, Salo P, Hart D, Ackermann P. Prolonged immobilization compromises up-regulation of repair genes after tendon rupture in a rat model. Scand J Med Sci Sports. 2010 Jun;20(3):411-7.
 7. Bring DK, Reno C, Renstrom P, Salo P, Hart DA, Ackermann PW. Joint immobilization reduces the expression of sensory neuropeptide receptors and impairs healing after tendon rupture in a rat model. J Orthop Res. 2009 Feb;27(2):274-80.Aufwerber S, Heijne A, Grävare Silbernagel K, Ackermann PW. 
 8. de Jonge S, de Vos RJ, Weir A, van Schie HT, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, et al. One-year follow-up of platelet-rich plasma treatment in chronic Achilles tendinopathy: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Sports Med. 2011 Aug;39(8):1623-9. 
 9. Krogh TP, Ellingsen T, Christensen R, Jensen P, Fredberg U. Ultrasound-Guided Injection Therapy of Achilles Tendinopathy With Platelet-Rich Plasma or Saline: A Randomized, Blinded, Placebo-Controlled Trial. Am J Sports Med. 2016 08;44(8):1990-7.
 10. Bell KJ, Fulcher ML, Rowlands DS, Kerse N. Republished research: Impact of autologous blood injections in treatment of mid-portion Achilles tendinopathy: double blind randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2014 Sep;48(17):1334.
 11. Boesen AP, Hansen R, Boesen MI, Malliaras P, Langberg H. Effect of High-Volume Injection, Platelet-Rich Plasma, and Sham Treatment in Chronic Midportion Achilles Tendinopathy: A Randomized Double-Blinded Prospective Study. Am J Sports Med. 2017 Jul;45(9):2034-43. 
 12. Scott A, LaPrade RF, Harmon KG, et al. Platelet-Rich Plasma for Patellar Tendinopathy: A Randomized Controlled Trial of Leukocyte-Rich PRP or Leukocyte-Poor PRP Versus Saline.Am J Sports Med. 2019;47(7):1654-61.
 13. de Vos RJ, Windt J, Weir A. Strong evidence against platelet-rich plasma injections for chronic lateral epicondylar tendinopathy: a systematic review.Br J Sports Med. 2014;48(12):952-6.
 14. Khan M, Bedi A. Cochrane in CORR (®): Platelet-rich Therapies for Musculoskeletal Soft Tissue Injuries (Review).Clin Orthop Relat Res. 2015;473(7):2207-13.
 15. Engebretsen L, Steffen K, Alsousou J, et al. IOC consensus paper on the use of platelet-rich plasma in sports medicine.Br J Sports Med. 2010;44(15):1072-81.