2021-07-19

https://tyngre.se/podcast/sommar-i-tyngre-med-patricia-strenius/

2021-03-08

https://tyngre.se/podcast/patricia-om-inspiration-trots-osakerheten-med-os-i-tokyo/

2020-09-13

https://tyngre.se/podcast/tyngre-dietistpodden/ratt-mat-for-resultat-med-patricia-strenius/

2020-06-15

https://tyngre.se/podcast/strenius-pa-tyngre-radio/

2018-04-09

https://tyngre.se/podcast/patricias-historiska-guld/

2017-07-17

https://tyngre.se/podcast/bast-i-sverige-%C2%96-tre-ganger-om/

2015-07-09

https://tyngre.se/podcast/patricia-strenius-pa-tyngre-radio/