Team Tyngre Rehab

Vårt team av föreläsare och skribenter inom rehabilitering, skador och skadeförebyggande träning:

Erwin Linden

Fysioterapeut med pågående Mastersutbildning inom ortopedisk manuell terapi samt specialistutbildning inom smärta och smärtrehabilitering.

Daniel Andreasson

Kiropraktor och personlig tränare specialiserad på idrottsmedicin och träningsskador. Utbildare och föredragshållare inom bl.a. axelrehabilitering och evidensbaserad styrketräning.

Kenneth Färnqvist

Fysioterapeut och forskare. Arbetar med hälsofrämjande åtgärder för personal inom äldreomsorg och förskola. Bedriver forskning vid Monash University med inriktning mot senrelaterade besvär.

Adrian Valkeaoja

Sjukgymnast och personlig tränare inriktad mot långvarig smärta och idrottsmedicin. Studerar till läkare. Föreläser och bloggar om smärta.