I avsnitt 26 av Hälsoveckan by Tyngre diskuteras NOVA-kategoriseringen och begreppet Ultraprocessad mat som har blivit mer och mer populärt de senaste åren. Till vår hjälp av vi John Martin Fredriksen från Norge som har spenderat mycket tid på att försöka förstå och kategorisera livsmedel enligt systemet.

Du får bland annat lära dig om hur systemet kom till och vad som menas med de olika kategorierna inom systemet. Framför allt fokuserar vi på frågan vad som ska klassas som Ultraprocessad mat. Samt problemet med att veta vilka livsmedel som ska tillhöra den kategorin samt problemet med att sätta stämpeln dåligt på hela kategorin.

Studien som Jacob nämner i avsnittet om hur olika experter klassificerar livsmedel olika med NOVA hittar du här: Ultra-processed foods: how functional is the NOVA system?

Begreppet ultraprocessad mat och NOVA kategoriseringen med John Martin Fredriksen:

 • 00:00:00 Inledningsvis: John Martin Fredriksen är med som gästvärd
 • 00:03:32 Vidare: Dagens ämne är begreppet ultraprocessad mat och NOVA kategoriseringen
 • 00:09:48 Även: Samma livsmedel till namnet kan vara väldigt olika sett till processandet
 • 00:11:07 NOVA systemet och de 4 kategorierna av livsmedel
 • 00:11:16 Kategori 1: Minimalt processade livsmedel
 • 00:13:34 Kategori 2: Bearbetade kulinariska ingredienser
 • 00:15:25 Kategori 3: Processade livsmedel – en kombination av 1 och 2
 • 00:15:54 Kategori 4: Ultraprocessade livsmedel
 • 00:19:37 Det finns olika sätt att klassificera livsmedel som bra och dåligt som inte stämmer överens med varandra
 • 00:20:12 Kunniga människor är inte överens om vilka livsmedel som tillhör vilken kategori i NOVA
 • 00:22:59 Du inte andelen ultraprocessad mat från ett FFQ utfärdat innan NOVA fanns
 • 00:25:26 Samma databas kan ge olika resultat beroende på hur forskarna väljer att analysera den
 • 00:30:36 En del ultraprocessade livsmedel är näringsrika och troligen bra att äta
 • 00:33:18 NOVA-systemet är inte så bra på att kategorisera efter näringsvärde
 • 00:36:30 Nya livsmedel där huvudmålet inte är att göra mer vinst eller maten godare
 • 00:39:39 När ultraprocessad mat används för att bevisa att enskilt livsmedel är dåligt
 • 00:40:39 Hur NOVA-systemet uppkom och vad tanken med systemet var
 • 00:42:56 Det är inte tydligt vilka mekanismer som skulle göra Ultraprocessad mat dåligt
 • 00:43:27 Är NOVA bättre som kostråd än det som ges i Sverige idag?
 • 00:49:58 Människor får i sig mycket socker, fett och mjöl och Jacob tror man kommer åt det bättre med rekommendationer enligt NOVA
 • 00:53:57 Jacob föredrar en märkning av mat utifrån mer objektiva mått
 • 00:59:16 Vad är nyttan med en mer objektiv märkning om folk inte bryr sig om den?
 • 01:02:00 Nyckelhålsmärket och problemet med att folk inte förstår att det gäller inom en viss livsmedelskategori
 • 01:05:55 Avslutningsvis: Den bästa studien på Ultraprocessad mat fram till idag

Här laddar du ner avsnittet Begreppet ultraprocessad mat och NOVA kategoriseringen med John Martin Fredriksen som mp3: Avsnitt 26

Mer om Hälsoveckan by Tyngre