Genforskaren Ola Hansson besöker Jacob och Wille i Tyngre Träningssnack för att berätta om sin forskning på hur våra muskler fungerar och svarar på träning.

Du får bland annat höra om hur man försöker koppla olika egenskaper till olika genetiska sammansättningar hos människor. Från det att man mer börjar leta väldigt brett efter samband till när man försöker avgöra om de sambanden man hittar verkligen påverkar träningssvaret och på något vis relaterar till ”talang” eller viktiga hälsoutfall.

Ola berättar också om några av de studier som han har genomfört tillsammans med nobelpristagaren Svante Pääbo där de visade att människors metabolism i hjärnan och musklerna har förändrats mycket på evolutionärt kort tid. En effekt av det här verkar vara att vi är sämre på att skapa kraft från våra muskler men istället är de bättre på att spara på glykogen.

Gener, prestation, evolution och hälsa:

 • 00:00:00 Alla är friska, för stunden
 • 00:03:09 Wille har börjat träna på löpband
 • 00:06:27 Veckans gäst, Ola Hansson
 • 00:09:14 Hur man försöker studera varför vissa personer svarar olika på träning
 • 00:13:03 Olas väg in i forskningen från idrott och studier
 • 00:16:50 Den genetiska forskningen har gått väldigt fort framåt de senaste åren
 • 00:22:52 Hur man går från det att man hittar ett samband till att undersöka om det är intressant på riktigt
 • 00:28:49 Vad GWAS innebär och hur det används i viss forskning
 • 00:34:30 Vissa genetiska uppsättningar är vanligare hos vissa typer av idrottare
 • 00:38:42 Det finns människor i den vanliga befolkningen som troligen har gener för att bli riktigt bra på vissa idrotter
 • 00:44:02 Det finns genetisk talang men vi kan inte se det i förväg idag
 • 00:48:57 Ett atlas över hur protein förändras i musklerna med åldrande
 • 00:53:03 Gener som har mitokondriernas funktion går ner när vi blir äldre
 • 00:55:56 Träning gör så att man motverkar den här delen av åldrandet
 • 01:00:53 Problemet med begreppet responder och non-responder
 • 01:10:21 Gudiol vill se fler studier där man ger samma insats flera gånger med ganska långa mellanrum
 • 01:14:01 Olas samarbeten med nobelpristagaren Svante Pääbo
 • 01:18:37 Hur vi skiljer oss åt från schimpanser när det gäller gener och funktion
 • 01:21:35 Vi människor har en metabolism i hjärnan och musklerna som ändrat sig mycket evolutionärt mot andra djur
 • 01:23:36 Vad är hypotesen till varför våra muskler fått en sådan förändring i sin metabolism?
 • 01:27:30 Ny metod för att testa en muskels fibersammansättning snabbt

Här laddar du ner avsnittet som mp3: Avsnitt 371

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Avslutningsvis – mer från Tyngre Träningssnack


Photo by Edgar Chaparro on Unsplash