Under epitetet Tyngre Awards utser värdarna 2016 års bästa atleter och prestationer i ett flertal kategorier.

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: [http://tyngreradio.libsyn.com/rss

](http://tyngreradio.libsyn.com/rss)