Denna vecka gästas Hälsoveckan by Tyngre av docent Ingrid Larsson från Sahlgrenska Universitetssjukhus. Ingrid är sedan länge välkänd inom nutritionsområdet i Sverige. Hon har under många år både forskat och arbetat kliniskt. Det hon främst arbetar med är obesitas och det är också det som vi fokuserar på i dagens avsnitt.

Det här är ett så pass långt avsnitt att vi släpper det som två. I det första avsnittet så berättar Ingrid först om sitt arbete och sin forskning. Därefter har vi en diskussion kring vad fetma är och hur man behandlar det på obesitasmottagningen på Sahlgrenska.

I avsnittet använder vi oss av artikeln ”Thirty Obesity Myths, Misunderstandings, and/or Oversimplifications” som utgångspunkt för lite olika spår vi är inne på under avsnittet.

Om obesitas och dess behandling med Ingrid Larsson:

 • 00:00:00 Inledningsvis: Fint väder och en introduktion av första delen kring fetma och behandling av fetma
 • 00:03:06 Docent Ingrid Larsson gästar för att berätta om sin forskning och arbete kring fetma
 • 00:07:07 Dessutom – vad är BMI, vad är det bra för och när är andra mått bättre?
 • 00:09:00 En speciell form av BMI används på barn och ungdomar som växer
 • 00:12:44 Alla test kan användas felaktigt så man måste veta hur man kan använda varje test bra
 • 00:17:46 Är det rätt att först börja med större insatser när fetman ändå har funnits ganska lång tid?
 • 00:19:38 Det är vanligt med psykiatriska diagnoser på fetmamottagningen
 • 00:20:20 Artikel om de vanligaste myterna kring fetma
 • 00:23:37 Varför är det svårt att bibehålla en ny vikt efter viktnedgång?
 • 00:27:08 Kan en set-point återställas till en lägre vikt?
 • 00:29:27 Hur många lyckas med en viktnedgång i olika scenario?
 • 00:37:41 Resultaten blir bättre om viktnedgången är snabb från början
 • 00:42:38 Pulverdieters plats vid en viktnedgång
 • 00:43:15 Den här typen av upplägg har visat sig fungera i primärvården i andra länder
 • 00:48:06 Varför nyttjas inte den här kunskapen på vårdcentraler idag?
 • 00:49:41 Avslutningsvis – den faktor som påverkar resultaten mest åt det negativa hållet är samsjuklighet

Här laddar du ner avsnittet Tugga tuggummi höjer energiförbrukningen som mp3: Avsnitt 34

Mer om Hälsoveckan by Tyngre