Stekhett ämne i Tyngre Träningssnack. Andreas Ivarsson, med PhD inom idrottspsykologi, förklarar hur stress i vardagen påverkar skaderisken hos idrottare. Men också vad man kan göra för att motverka det.

I veckans podd gästas Wille och Jacob av Andreas Ivarsson‌ med en PhD inom idrottspsykologi. Huvudämnet för dagen är Andreas avhandling där han visade att stress ökar risken för skada och att en ganska enkel och tidseffektiv intervention visade sig kunna minska skaderisken betydligt hos lagidrottare.

Utöver det diskuteras även idrottspsykologi rent allmänt och killarna lyfter flera frågor kring dessa plats i idrotten just nu och i framtiden.

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

00:00:00 Presentation av Andreas Ivarsson
00:04:30 Vägen till att arbeta med idrottspsykologi
00:12:10 Rena utbildningar inom idrottspsykologi i Sverige
00:17:30 Kvacksalveri och anekdotiska bevis inom idrottspsykologin och idrotten överlag
00:23:55 Betydelsen av att använda siffror och statistik rätt
00:26:10 Psykologin är väldigt individanpassad
00:28:30 Avhandling kring stressens inverkan på idrottares skaderisk
00:33:42 Stress och skaderisk hos allsvenska fotbollsspelare
00:36:50 Sömn är något som troligen också bör inkluderas
00:44:12 Hur skulle stress kunna höja skaderisken?
00:47:50 Det svåra i att mäta faktisk prestation i många idrotter
00:52:45 Nyttjas idrottspsykologi inom elitidrotten i Sverige idag?
00:54.29 Minskad skaderisk med psykologiska interventioner
01:00:30 Idrottspsykologi som en del av den skadeförebyggande träningen
01:04:30 Vad innebär mindfullnessträning inom idrottspsykologin?
01:09:50 Kan vem som helst göra detta med en grupp idrottare?

° ° °

Photo by Ryan Snaadt on Unsplash