Trots sjuka barn så är hela panelen med i dagens avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre. Vi börjar avsnittet med att kort diskutera akupunktur och en punkterad lunga. Efter det så fokuserar vi på en artikel i Göteborgs Posten med titeln Mindre frukt och grönt och mer läsk – svenskarnas matvanor allt sämre

I artikeln kan vi både läsa om Folkhälsomyndighetens rapport kring att svenskar äter allt sämre och att det skedde en tydlig försämring under pandemin och om att Agnes Wold inte anser att det finns någonting som är bättre eller sämre än någonting annat att äta.

Svensken äter allt sämre men Agnes Wold är inte orolig:

  • 00:00:00 VAB och Mello som försnack
  • 00:03:17 Kort om akupunktur och punkterade lungor
  • 00:07:36 Svenskarnas matvanor har blivit sämre men Agnes Wold är inte orolig

Här laddar du ner avsnittet Svensken äter allt sämre men Agnes Wold är inte orolig som mp3: Avsnitt 60

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Jonathan Borba on Unsplash