Den här gången har Jacob & Wille näringsfysiologen David Jonsson på besök när tarmbakterier står på agendan. Forskning har visat på kopplingar mellan tarmbiotan och en mängd olika sjukdomar och besvär. Vi diskuterar forskningsläget och vad man vet om hur informationen kan nyttjas praktiskt just nu.

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet‌

0:00:00 introduktion av David Jonsson 
0:07:30 Introduktion till dagens ämne
0:14:10 Coola studier på hur tarmbakterierna kan påverka hälsan
0:24:40 Hur förändras bakterierna över tid? Kan du “smittas av andra”?
0:34:40 Hygienhypotesen och ska vi återgå till att leva som förr?
0:43:14 Beteendeterapi som påverkar tarmbiotan
0:54:05 Antibiotika och bakterier
1:06:47 Vilken kost verkar ha mest negativ effekt på tarmbakterierna?
1:17:30 Framtiden för tarmbakterier
1:18:45 Argumentationsfel – flytande gränser när det ändå finns gränser

° ° °

Photo by Emiliano Vittoriosi on Unsplash