Jacob och Wille gästas denna vecka av Mikael Mattsson, främst känd för sin forskning på gener och ultrakonditionssporter. Dagens avsnitt innehåller dessutom diskussioner om att mäta belastning för att individanpassa träningen.

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet‌

0:00:00 Introduktion av dagens gäst, Mikael Matsson
0:02:30 Mikael Matssons bakgrund och tidigare arbete
0:06:30 Uthållighetsidrotter, ultrauthållighetsidrotter och fysiologin bakom
0:10:40 Rödbetsjuice och prestationsförmåga
0:11:50 Åldrande och konditionsidrott
0:14:30 Hur man mäter belastning/trötthet hos idrottare
0:27:12 Algoritmer eller tester för att mäta återhämtning och belastning/trötthet
0:38:27 Kontrollera belastning och riskbedömning för skada
0:43:57 Lagidrott vs individuell idrott på universitet i USA
0:49:48 Gener och prestation
1:01:04 Gentester på marknaden och deras användbarhet
1:08:56 Non-responders, finns de?
1:10:00 Forskning inom idrotten och tillgänglighet för alla
1:13:40 Hur Mikaels forskning på gener och prestation går till
1:27:24 Dagens argumentationsfel – Gish Gallop
1:35:00 Slut

Foto: outdoorsocal.com

° ° °