Frågor

Radio

Frågebonanza på Tyngre Radio

Alex & Andreas ägnar en god stund åt att orientera sig bland självklara blindskär och grynnor. Trots det behandlas ämnen som styrka, diet, armmått, sångförmågor och en hel del där till. 102 minuter högkvalitativt snicksnack.

Radio

Mer frågestund på Tyngre Radio

Radio

Ny frågestund i Tyngre Radio

Radio

Frågestund i Tyngre Radio

Radio

Frågestund på Tyngre Radio

Radio

Hur många reps för att öka maximalt?