Frekvens

Forskning

Det är bättre att träna varje muskel två gånger i veckan än en

Ny meta-analys slår än en gång fast att oftare är bättre.