Massage

Tyngre Rehab

Massage vid smärta – hiss eller diss?

Daniel och Kenneth diskuterar en nypublicerad svensk studie som velat undersöka effekten av bland annat massagebehandling för smärta och funktion hos patienter med subakut eller långvarig nacksmärta.