Muskler

Forskning

Hur muskler och kroppsfett korrelerar med dödlighet

Ny forskning ger oss bättre förståelse för det vi redan misstänkte: att för lite muskler och för mycket fett är dåligt.

Forskning

Du kan styra hur en muskel aktiveras med tanken

Forskning

Muskelfascior, muskelknutar och Self Myofascial Release