senor

tyngre rehab

Forskning producerad av Tyngre Rehab

Kenneth och Adrian diskuterar innehållet i Kenneths nypublicerade artikel. Artikeln behandlar huruvida strukturen av den tendinopatiska (är det ens ett ord? :)) senan förändras efter en träningsperiod och om den gör det finns det någon koppling mellan förändringen och det kliniska utfallet?