Frågorna som ställs i programmet är tagna ur ett frågebatteri och ej konstruerade av deltagarna. Programmet är klippt i underhållningssyfte före dokumentärt syfte. 

Vi vill också passa på att tacka de fantastiska deltagarna, utan er vore denna programidé inte möjlig. 

TACK! 

Koncept: Andreas Guiance 
Programledare: Alexander Danielsson 
Produktion & Efterarbete: Jacob Papinniemi & Viktor Söder