Frågorna som ställs i programmet är tagna ur ett frågebatteri och ej konstruerade av deltagarna. Programmet är klippt i underhållningssyfte före dokumentärt syfte.

Vi vill också passa på att tacka de fantastiska deltagarna, utan er vore denna programidé inte möjlig.

TACK!

Koncept: Andreas Guiance
Programledare: Alexander Danielsson
Produktion & Efterarbete: Jacob Papinniemi & Viktor Söder