Fräckt gäng på plats i Norrköping, där framförallt Johannes Årsjö och Linus Carlén lyfte lite tunga grejer.