Fräckt gäng på plats i Norrköping, där framförallt Johannes Årsjö och Linus Carlén lyfte lite tunga grejer.

[youtube code=”I1cSb5wN25c”]