Vi gör ett nedslag på SATS SOFO där Jonathan Söderling ska genomföra sitt absolut sista böjpass innan VM.