Vi gör ett nedslag på SATS SOFO där Jonathan Söderling ska genomföra sitt absolut sista böjpass innan VM.

[youtube code=”ZIeHChLA2fY”]