Tyngre träffar det ikoniska fysikfenomenet Ulisses World.

[youtube code=”f9zrOQ7AYvY”]