Snärtigt sammandrag från etapp 2 av marklyftsorgien Tour de Fräs: från Skrotnissarna i Trosa.

[youtube code=”0ESyqoPGShU”]