Se ett försmak av filmserien om den fantastiske Hassan Mouline – som en gång vägde 200 kg.

Gripande och inspirerande! Filmaren Gunnar Hall Jensen‌ s skildring av Hassan Mouline och dennes kamp mot matmissbruk, själslig ångest och extrem övervikt går utanpå det mesta. Hela serien kan du se här på tyngre.se i höst!

Foto: @kristinbgfoto