Gripande och inspirerande! Filmaren Gunnar Hall Jensens skildring av Hassan Mouline och dennes kamp mot matmissbruk, själslig ångest och extrem övervikt går utanpå det mesta. Hela serien kan du se här på tyngre.se i höst!

Foto: @kristinbgfoto