Se ett försmak av filmserien om den fantastiske Hassan Mouline – som en gång vägde 200 kg.

Gripande och inspirerande! Filmaren Gunnar Hall Jensens skildring av Hassan Mouline och dennes kamp mot matmissbruk, själslig ångest och extrem övervikt går utanpå det mesta. Hela serien kan du se här på tyngre.se i höst!

Foto: @kristinbgfoto


[youtube code=”uUSD8BVc4d0?ecver=2″]