Vi besöker Sveriges Starkaste Man, Johannes Årsjö, för lite Motörhead, ett par foppatofflor och några anspråkslösa marklyft.

[youtube code=”v-ju9DcSrlM”]