Tävlingsvillkor

Dessa villkor gäller för tävlingar/utlottningar (”Tävling”) som Tyngre AB (org.nr. 559111-1405), med adress BORÅSVÄGEN 9, 121 48 Johanneshov (”Bolaget”). Kontakt: Telefon 08-551 118 66, [email protected].

Tävlingar vi anordnar eller marknadsför på sociala medier, såsom Instagram eller TikTok, är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av sådan sociala medie-plattform.

Villkor för deltagande i våra tävlingar:

 • För att delta måste du vara 18 år eller äldre.
 • För att delta i Tävlingen måste du följa de tävlingsvillkor som anges i beskrivningen för tävlingen.
 • Du behöver inte köpa en produkt eller erlägga betalning för att delta i Tävlingen.
 • Du får endast deltaga i samma Tävling en gång och vinst i en enskild Tävling kan enbart uppnås en gång om inget annat särskilt specificeras.
 • Om prestationen i Tävlingen kräver att deltagare ska skapa innehåll och publicera innehåll måste sådant innehåll vara icke stötande, inte strida mot lag och vara relevant för Tyngre som varumärke.
 • Vinnaren kommer att utses enligt tävlingsbeskrivning. Vinnaren utses av oberoende anställda hos Bolaget.
 • Deltagare i Tävlingar får inte manipulera sina tävlingsinsatser med t.ex. köpta eller på annat sätt icke-organiska/fabricerade följare, visningar, gillamarkeringar eller kommentarer.
 • Den sociala medie-profil du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms användarvillkor.
 • Bolaget förbehåller sig rätten att fritt diskvalificera deltagare som agerar bedrägligt, olagligt eller som bryter mot villkoren för Tävlingen.
 • Bolagets beslut är slutligt och kan ej överklagas eller på annat sätt klandras.
 • Priset är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Om priset är en sak, skickas det endast till en adress i Sverige eller Finland.
 • Vinnaren kommer att bli informerade personligen via direktmeddelande på sociala medie-plattformen, epost eller telefon (beroende på hur Tävlingen anordnas).
 • Om inte vinnaren svarar Tyngre inom fem kalenderdagar efter att vinnaren utsetts och att Tyngre därmed inte kan skicka ut eventuellt pris, har Tyngre rätt att diskvalificera vinnaren och utse en ny vinnare.
 • Vi kan komma att offentligt ange vinnare i Tävlingar, t.ex. genom namn, användarnamn på sociala medier eller tävlingsbidrag. Då måste meddela oss ifall du motsätter dig det offentliggörandet.
 • Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 • Anställda i Bolaget, något av bolagen inom koncernen eller direkta anhöriga till anställda i koncernerna får inte delta i Tävlingen.
 • Personuppgifterna kommer endast att användas för att administrera Tävlingen och för att skicka ut eventuellt pris. De raderas därefter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
 • Du deltar i Tävlingen på egen risk och du ansvarar själv för din säkerhet. Vinnaren nyttjar vinsten på egen risk och vinnaren ansvarar för sin egen säkerhet när den nyttjar priset. Om priset är en eller flera produkter, är du ansvarig att avgöra om du kan konsumera produkterna som ingår i vinsten. Läs alltid produktens innehållsförteckning innan konsumtion och konsultera med läkare vid behov.
 • Bolaget ger inga garantier för vinstens kvalitet eller funktion (mer än vad som följer av lag och dessa villkor).
 • Tävlingen eller priset kan ställas in eller skjutas upp om en force majeure-händelse inträffar. En händelse av force majeure är varje orsak utanför Bolagets kontroll, inklusive men inte begränsat till översvämning, storm, brand, blixtnedslag, epidemi, krig, upplopp, civila oroligheter eller olydnad, arbetskonflikter, arbetskrafts- eller materialbrist, sabotage, förordningar eller restriktioner som införts av stat eller myndigheter, och pandemier.

Svensk lag reglerar dessa villkor.