Integritetspolicy

1. Introduktion

Vi åtar oss att skydda din integritet och att behandla dina personuppgifter på ett transparent, säkert och lagligt sätt.

Senast uppdaterad: 2024-06-12

Tyngre Distribution AB, reg. nr. 559111-1405 (”Företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) kommer att behandla dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som tillhandahålls på www.tyngre.se (”webbplatsen”) eller på andra sätt interagerar med oss enligt vad som anges häri. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder uppgifterna till och hur vi kan dela dem och vilka rättigheter du har som registrerad. Företaget är personuppgiftsansvarigt för all behandling av dina personuppgifter, om inte annat anges i denna integritetspolicy.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål, på de rättsliga grunder och för de lagringsperioder som anges nedan.

2. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt knytas till en fysisk person (”registrerad”), d.v.s. alla typer av uppgifter som kan förknippas med en person. Några exempel är namn, e-postadresser eller telefonnummer om de kan kopplas till en viss levande fysisk person, men även t.ex. ett foto där personen kan kännas igen.

3. Vad betyder ”behandling” av personuppgifter?

Termen ”behandling” omfattar i princip alla typer av åtgärder som går att göra med personuppgifter. Definitionen är mycket bred och omfattar alla former av hantering av uppgifter från insamling, registrering, lagring och anpassning till användning, delning och till och med radering av personuppgifter.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra eller ingå ett avtal med dig:

 • Köp av produkter. Om du köper produkter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig. Relevanta personuppgifter är förnamn och efternamn, leveransadress/faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, beställningsinformation, betalningsinformation, betalningshistorik, kreditkortsinformation och betalningsreferensnummer.
 • Deltagande i evenemang. Om du har godkänt våra villkor för deltagande i ett evenemang som organiseras av oss har du försett oss med personuppgifter såsom kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer) och eventuellt även hälsoinformation (t.ex. skador eller allergier). Vi behöver dessa uppgifter för att kunna organisera och genomföra evenemanget på ett säkert sätt. Om du förser oss med hälsoinformation kommer vi dessutom att be om ditt uttryckliga samtycke till sådan en behandling. Eftersom vi tar foton och filmer under våra evenemang för framtida marknadsföringssyften, enligt vad som överenskommits i villkoren, kan vi också samla in, redigera och på sociala medier sprida foton och filmer där du är synlig och kan identifieras.
 • Deltagande i utlottning. Om du väljer att delta i en utlottning eller tävling som vi anordnar, har du försett oss med personuppgifter såsom ditt namn, din leveransadress, ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt/dina sociala medienamn, din ålder och eventuellt ett bidrag (t.ex. ett foto eller en film) där du kan identifieras. Vi använder dessa uppgifter för att genomföra utlottningen/tävlingen (t.ex. för identifiering och ålderskontroll, eller för att välja en vinnare och för att distribuera den relevanta förmånen eller priset), och i vissa fall även som grund för ytterligare utlottningar/tävlingar. Ytterligare användning av sådan information kan även framgå av villkoren och informationen vi lämnar inför tävlingen. Om priset är en resa kan vi också behandla uppgifter såsom medborgarskap och hälsoinformation (t.ex. allergier) som vi behöver känna till av säkerhetsskäl.
 • Sponsring m.m. Om du har ingått ett avtal med oss avseende sponsring av ett evenemang, tillverkning av produkter eller annat professionellt samarbete har du försett oss med personuppgifter såsom dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare). Vi använder sådana uppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om du inte önskar att vi behandlar uppgifter för ovan ändamål kan vi inte fullgöra avtalet.

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter som beskrivs ovan är att behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig. Vissa behandlingar kan dock ske med stöd av vårt berättigade intresse där vi inte ingår avtal direkt med den registrerade

Vi behandlar personuppgifter baserat på våra berättigade intressen:

 • Nyheter och pressmeddelanden. Om du är en befintlig kund hos oss och har försett oss med personuppgifter, såsom ditt namn, telefonnummer och din e-postadress, använder vi sådan information för att skicka relevanta nyheter och pressmeddelanden till dig t.ex. via SMS eller email. I varje utskick från oss kan du välja att avregistrera dig från att mottaga framtida nyheter och pressmeddelanden från oss.
 • Annonsering till befintliga kunder och nya målgrupper. Om du är en befintlig kund hos oss och har försett oss med personuppgifter kan vi komma att dela din e-postadress, namn, adress och telefonnummer i våra samarbetspartners tjänster (såsom Google Ads och Facebook) i syfte att nå ut till dig och nya potentiella kunder med liknande intressen och egenskaper när de besöker Googles och Metas webbplatser (t.ex. Googles sökmotor, Gmail, Youtube, Facebook, Instagram och Audience Network). Google och Meta behandlar uppgifterna enbart i hashkrypterad, avidentifierad form och enbart i syfte att matcha personuppgifter för att kunna rikta våra kampanjannonser till dig och till nya målgrupper. För att läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas för detta syfte, se

Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2676774?hl=sv

Meta: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

 • Deltagande i evenemang. Om du deltar i ett evenemang eller en resa som vi arrangerar och du försett oss med uppgifter såsom dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress). Eftersom det är vanligt att ta foton och filmer för publicitets- och marknadsföringsändamål vid dessa evenemang, kan vi också behandla sådant material där du kan identifieras.
 • Kundservice. Om du begär kundservice från oss via våra supportkanaler kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det relevanta ärendet (d.v.s. ditt namn, din e-postadress och andra kontaktuppgifter, beställningsuppgifter, inköpsbelopp, inköpshistorik, faktura, betalningsmetod, vår korrespondens med dig, teknisk information om enheter och operativsystem som används).
 • Frågor och klagomål. Om du har kontaktat oss med frågor eller klagomål på våra produkter (inte baserat på ett avtal med dig) kan du ha försett oss med personuppgifter såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi använder dessa uppgifter för att kunna svara på dina frågor, undersöka produktproblem, spåra eller rapportera hälsorisker, kompensera dig och förhindra bedrägligt beteende, t.ex. genom ogrundade klagomål och ersättningsanspråk.
 • Kontakt med oss på ditt initiativ. Om du väljer att kontakta oss, efter vår allmänna inbjudan eller på eget initiativ, via en av våra allmänna e-postadresser med idéer om nya smaker, produkter eller kampanjer, förser du oss med personuppgifter som vi använder för att kunna svara och utvärdera innehållet i ditt e-postmeddelande eller om du söker ett jobb hos oss.
 • Om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, eftersom vi har ett legitimt intresse av att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.
 • Om vi säljer eller på annat sätt avyttrar hela eller delar av vår verksamhet och/eller våra tillgångar.

Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på vår bedömning att det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och varumärken, att förbli konkurrenskraftiga som företag och att bedriva vår verksamhet. Vi bedömer att vårt berättigade intresse i detta fall inte åsidosätts av ditt intresse eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, eftersom du själv eller till och med på ditt initiativ har försett oss med dina personuppgifter, och vi behandlar uppgifterna för ändamål som bör vara i linje med dina förväntningar.

Om vi har ingått ett avtal angående någon av de aktiviteter som anges ovan kommer vår behandling av tillhörande personuppgifter istället att baseras på fullgörandet av det avtalet.

Rättsliga krav och anspråk, allmänintresse och samtycke:

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav (t.ex. skyldigheter att föra register) och på uppdrag av domstolar eller offentliga myndigheter (t.ex. av skatteskäl). Vi kan också enligt lag krävas eller tvingas av allmänintresset att behandla personuppgifter som rör produktproblem för att spåra och övervaka potentiella hälsorisker. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter, såsom bankkontouppgifter, arbetsplats, hälsouppgifter (t.ex. allergireaktioner eller andra hälsouppgifter som du förser oss med) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Vi kommer i så fall att inhämta ditt samtycke i förväg, för ett specifikt ändamål, och säkerställa att det ges frivilligt, specifikt, informerat och entydigt. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett givet samtycke och är i så fall välkommen att justera din integritetsinställning, eller kontakta vårt dataskyddsombud (”DPO”) på [email protected] eller se kontaktuppgifter nedan. Observera att ett återtagande av samtycke inte kommer att gälla retroaktivt för redan utförd behandling.

 • Nyheter, inbjudningar m.m. Om du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direktmarknadsföring) kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som du registrerat dig för. Vår direkta marknadsföring kan baseras på profilering, vilket innebär att vi kan anpassa informationen som du får från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din plats, dina tidigare inköp, ditt beteende på vår webbplats och/eller ditt tidigare beteende när du tar emot direktmarknadsföring från oss (om vi har sådana uppgifter). Det innebär även att vi kan komma att skicka ut påminnelser via e-post om varor du har lämnat i din kundkorg om du godkänt relevant cookie för detta. De kategorier av personuppgifter som behandlas är alla uppgifter som samlas in i samband med ett köp (se ovan), e-postadress, plats (baserat på företagets webbplats som du använder för att registrera dig för vår marknadsföringskommunikation), all kommunikation som skickats till dig, beställningshistorik och de e-postmeddelanden som du har klickat på och dina interaktioner med vår webbplats om du har följt en länk i några e-postmeddelanden som skickats till dig.
 • Cookies och liknande tekniker. Om du besöker webbplatsen och accepterar våra cookies kan vi samla in personuppgifter i form av t.ex. uppgift om IP-adress, användargenererade data från cookies (t.ex. klickningar, visad sida, sidbesök, tid spenderad på sidan, produkter visade och klickade på, beställningar, genomsnittligt ordervärde, hur du når och hur du lämnar webbplatsen osv.), geografiskt läge (endast land), korrespondens och feedback gällande våra produkter och tjänster, tekniska data (t.ex. enhetstyp, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform), som beskrivs vidare i vår cookie-inställning. Vi analyserar denna information på en aggregerad och pseudonymiserad nivå för statistiska ändamål, optimering av vår hemsida för att marknadsföra våra produkter och varumärken genom att analysera vilka delar av våra hemsidor som besöks oftast och liknande. I förhållande till strikt nödvändiga cookies är dock vår behandling nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna förse dig med en fungerande webbplats när du besöker och använder de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen.
 • Om du går in på webbplatsen och ger ditt samtycke till våra cookies för skräddarsydd annonsering kommer vi att använda insamlade uppgifter (IP-adress, användargenererade data från cookies, till exempel: klickningar, visad sida, sidbesök, tid tillbringad på sida, produkter visade och klickade på, beställningar, genomsnittligt ordervärde, geografisk plats (endast land)), för riktade marknadsföring via e-post direkt till dig samt på tredje parts marknadsföringsplattformar som Facebook, Google, YouTube, Instagram (”Marknadsföringsplattformar”) etc. Syftet är att tillhandahålla marknadsföring som är riktad till dig, baserat på ditt beteende och webbläsarmönster, vid specifika tidpunkter och platser för att öka våra reklamkampanjers effektivitet. Vid användning av dina personuppgifter för marknadsföring på Marknadsföringsplattformar kan dina personuppgifter delas med tredje part för att försöka matcha din profil i deras databas för att fastställa den optimala tiden och platsen (sidan du surfar på) för att visa en annons från oss. Vi behöver också analysera information för att få insikt i resultatet som vår marknadsföring har. Om du inte accepterar att vi använder dina uppgifter för detta ändamål kan du fortfarande se våra annonser på Marknadsföringsplattformar slumpmässigt.
5. Vilka är mottagarna av personuppgifterna?

Endast de parter som behöver behandla personuppgifter för de syften som nämns ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också arbeta med partners i många länder både inom och utanför EES och kan därför också behöva dela personuppgifter med t.ex. tjänsteleverantörer och juridiska rådgivare som inte är baserade i EES.

Detta innebär att dina personuppgifter kan överföras utanför EES. Sådana överföringar kommer att baseras på beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen när så är möjligt, och i övrigt främst på genomförandet av ett avtal som ingåtts mellan oss. I andra fall kommer all överföring av dina personuppgifter till tredje land att vara beroende av adekvata skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler. I undantagsfall kan vi även utföra sådana överföringar baserat på ditt uttryckliga samtycke, viktiga skäl av allmänt intresse, hanteringen av rättsliga anspråk eller för att skydda dina eller någon annans vitala intressen.

Dina personuppgifter kommer, när och i den utsträckning det är nödvändigt, att behandlas av Företagets anställda och dess rådgivare, leverantörer, tjänsteleverantörer, partner och distributörer. Till exempel kommer vårt e-handelsteam att ha tillgång till personuppgifter relaterade till dina inköp, våra produktchefer kommer främst att ha tillgång till inkommande frågor och klagomål på våra produkter.

Företaget ingår personuppgiftsbiträdesavtal med tredje parter som genom sina tjänster eller vårt samarbete får tillgång till eller behandlar personuppgifter å våra vägnar. Vi säkerställer därmed att de tredje parter vi arbetar med behandlar uppgifter på samma lagenliga och säkra sätt som vi. Mer specifikt delas personuppgifter med följande kategorier av tjänsteleverantörer som behandlar sådana uppgifter å våra vägnar:

 • IT-tjänsteleverantör (hosting-tjänster) (Finland)
 • Logistikpartner (Sverige)
 • Betaltjänstleverantör (Sverige)
 • Nyhetsbrev (Sverige)

Vi delar också dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga. Sådana personuppgiftsansvariga kan vara myndigheter (polis, skattemyndighet eller andra myndigheter), om vi är skyldiga att dela uppgifterna enligt lag eller misstänkt kriminell verksamhet, betalningsleverantörer och banker för att underlätta transaktioner, externa rådgivare (jurister och revisorer) samt domstolar för att skydda våra rättigheter, företag som köper hela eller delar av vår verksamhet/tillgångar och transportföretag för att de ska kunna hantera och leverera din beställning. När dina personuppgifter delas med andra personuppgiftsansvariga kommer de att vara ansvariga för dina personuppgifter och vi hänvisar till dem för mer information om hur de behandlar dina personuppgifter.Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra eller ingå ett avtal med dig:

 • Köp av produkter. Om du köper produkter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig. Relevanta personuppgifter är förnamn och efternamn, leveransadress/faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, beställningsinformation, betalningsinformation, betalningshistorik, kreditkortsinformation och betalningsreferensnummer.
 • Deltagande i evenemang. Om du har godkänt våra villkor för deltagande i ett evenemang som organiseras av oss har du försett oss med personuppgifter såsom kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer) och eventuellt även hälsoinformation (t.ex. skador eller allergier). Vi behöver dessa uppgifter för att kunna organisera och genomföra evenemanget på ett säkert sätt. Om du förser oss med hälsoinformation kommer vi dessutom att be om ditt uttryckliga samtycke till sådan en behandling. Eftersom vi tar foton och filmer under våra evenemang för framtida marknadsföringssyften, enligt vad som överenskommits i villkoren, kan vi också samla in, redigera och på sociala medier sprida foton och filmer där du är synlig och kan identifieras.
 • Deltagande i utlottning. Om du väljer att delta i en utlottning eller tävling som vi anordnar, har du försett oss med personuppgifter såsom ditt namn, din leveransadress, ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt/dina sociala medienamn, din ålder och eventuellt ett bidrag (t.ex. ett foto eller en film) där du kan identifieras. Vi använder dessa uppgifter för att genomföra utlottningen/tävlingen (t.ex. för identifiering och ålderskontroll, eller för att välja en vinnare och för att distribuera den relevanta förmånen eller priset), och i vissa fall även som grund för ytterligare utlottningar/tävlingar. Ytterligare användning av sådan information kan även framgå av villkoren och informationen vi lämnar inför tävlingen. Om priset är en resa kan vi också behandla uppgifter såsom medborgarskap och hälsoinformation (t.ex. allergier) som vi behöver känna till av säkerhetsskäl.
 • Sponsring m.m. Om du har ingått ett avtal med oss avseende sponsring av ett evenemang, tillverkning av produkter eller annat professionellt samarbete har du försett oss med personuppgifter såsom dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare). Vi använder sådana uppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om du inte önskar att vi behandlar uppgifter för ovan ändamål kan vi inte fullgöra avtalet.

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter som beskrivs ovan är att behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig. Vissa behandlingar kan dock ske med stöd av vårt berättigade intresse där vi inte ingår avtal direkt med den registrerade

Vi behandlar personuppgifter baserat på våra berättigade intressen:

 • Nyheter och pressmeddelanden. Om du är en befintlig kund hos oss och har försett oss med personuppgifter, såsom ditt namn, telefonnummer och din e-postadress, använder vi sådan information för att skicka relevanta nyheter och pressmeddelanden till dig t.ex. via SMS eller email. I varje utskick från oss kan du välja att avregistrera dig från att mottaga framtida nyheter och pressmeddelanden från oss.
 • Annonsering till befintliga kunder och nya målgrupper. Om du är en befintlig kund hos oss och har försett oss med personuppgifter kan vi komma att dela din e-postadress, namn, adress och telefonnummer i våra samarbetspartners tjänster (såsom Google Ads och Facebook) i syfte att nå ut till dig och nya potentiella kunder med liknande intressen och egenskaper när de besöker Googles och Metas webbplatser (t.ex. Googles sökmotor, Gmail, Youtube, Facebook, Instagram och Audience Network). Google och Meta behandlar uppgifterna enbart i hashkrypterad, avidentifierad form och enbart i syfte att matcha personuppgifter för att kunna rikta våra kampanjannonser till dig och till nya målgrupper. För att läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas för detta syfte, se

Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2676774?hl=sv

Meta: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

6. Behandlar företaget särskilda kategorier av personuppgifter?

Företaget behandlar aldrig känslig information såsom information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelser eller sexuell läggning. I vissa fall är vi dock skyldiga att samla in och under en begränsad tidsperiod behandla uppgifter om hälsa av säkerhetsskäl, såsom information om allergier eller andra hälsotillstånd som vi behöver veta när vi utreder ett produktklagomål, organiserar resor, utbildningsevenemang och liknande. Sådana uppgifter kommer endast att behandlas efter att vi har erhållit ditt uttryckliga samtycke och kommer alltid att raderas så snart syftet för vilket de samlades in inte längre är tillämpligt.

7. Hur länge lagras personuppgifterna?

7.1 När vi behandlar personuppgifter baseras på ett avtal.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under avtalsperioden och radera dem när avtalet upphör. Följande undantag gäller dock:

 • Om vi enligt lag är skyldiga att behålla eller avslöja några av dina personuppgifter efter att avtalet har upphört kommer vi att behålla uppgifterna så länge och i den utsträckning som krävs enligt lag (t.ex. upp till sju år på grund av bokföringslagen) eller enligt anvisningar från en domstol eller offentlig myndighet.
 • Om det är nödvändigt för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk kommer vi att behålla relevanta personuppgifter tills de inte längre behövs för ett sådant ändamål.
 • Foton eller filmer kommer inte automatiskt att raderas på begäran eller efter slutförande av ett visst evenemang, utan kommer att användas i enlighet med vårt avtal.
 • För köpeavtal kommer vi att behandla dina personuppgifter under vårt avtals löptid och därefter under allmän lagstadgad preskriptionstid. Vi kommer därefter att radera dina personuppgifter under förutsättning att inget annat undantag enligt ovan gäller.

7.2 När vi behandlar personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse.

Nyhetsuppdateringar: Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är registrerad eller visar ditt intresse för våra nyhetsuppdateringar. Du kan när som helst sluta få våra nyhetsuppdateringar genom att välja bort eller avsluta prenumerationen på vår marknadsföring.

Annonskampanjer: Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att rikta annonskampanjer till nya målgrupper så länge som kampanjen pågår.

Evenemang och tävlingar: Vi kommer att behålla dina personuppgifter tills evenemanget eller tävlingen har slutförts (inklusive en eventuell utvärdering av dem). Foton och filmer från evenemanget kommer dock inte automatiskt att raderas efter evenemangets slutförande, utan kan användas så länge de är relevanta för våra marknadsföringssyften.

Produktfrågor och klagomål: Vi kommer att behandla personuppgifterna i tre år efter att vi har mottagit dem, för att utföra statistiska analyser av frågor och klagomål, för att undersöka, spåra och rapportera potentiella hälsorisker eller produktproblem, för att övervaka och förbättra vår kundtjänst, betala ersättning och för att förhindra bedrägligt beteende (t.ex. ogrundade ersättningsanspråk).

Webbplatsbesökare: Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills du avvisar cookies på vår webbplats.

Idéer och liknande: Vi behandlar spontant inskickade personuppgifter så länge de är relevanta för oss.

Spontanansökan jobb: Om du spontant har ansökt om ett jobb hos oss kommer vi att behålla dina personuppgifter i sex månader från ansökningsdatumet för att kunna kontakta dig om en lämplig befattning uppstår. Om du har sökt en viss tjänst hos oss men inte fått tjänsten, kommer vi att radera dina ansökningshandlingar så fort vi meddelat dig att du inte fått tjänsten, om vi inte kommer överens om något annat.

Samarbeten/ambassadörskap: Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som vårt informella samarbete fortlöper eller din personliga profil är relevant för vår marknadsföring.

7.3 När vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke kommer vi att göra det tills samtycket återkallas eller så länge de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen beroende på vad som inträffar först.

7.4 Observera att ovanstående lagringsperioder inte gäller i den utsträckning som Företaget är skyldigt att behålla dina personuppgifter (delvis eller fullständigt) enligt tillämplig obligatorisk lag (t.ex. redovisningslagar) eller under preskriptionstid relaterade till eventuella krav från dig.Företaget behandlar aldrig känslig information såsom information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelser eller sexuell läggning. I vissa fall är vi dock skyldiga att samla in och under en begränsad tidsperiod behandla uppgifter om hälsa av säkerhetsskäl, såsom information om allergier eller andra hälsotillstånd som vi behöver veta när vi utreder ett produktklagomål, organiserar resor, utbildningsevenemang och liknande. Sådana uppgifter kommer endast att behandlas efter att vi har erhållit ditt uttryckliga samtycke och kommer alltid att raderas så snart syftet för vilket de samlades in inte längre är tillämpligt.

8. Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Du har följande rättigheter enligt lag:

 • Rätt att få tillgång: Du kan när som helst begära att få tillgång till dina personuppgifter. På begäran kommer vi att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande elektroniskt format.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och att få ofullständiga personuppgifter fullständiga.
 • Rätt till radering: Under vissa omständigheter (inklusive behandling baserat på ditt samtycke) kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Observera att denna rättighet inte är ovillkorlig. Därför kan ett försök att åberopa rättigheten kanske inte leda till en åtgärd från oss.
Rätten att invända: Du när som helst invända mot behandling som utförs av oss i förhållande till dina personuppgifter som är baserade på vårt eller en tredje parts berättigade intresse. Vi kommer då endast behandla dina personuppgifter om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst.
 • Rätten till begränsning av behandling: Du kan under vissa omständigheter begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Observera att denna rättighet inte är ovillkorlig. Därför kan ett försök att åberopa rättigheten kanske inte leda till en åtgärd från oss.
 • Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter, som du har lämnat till oss (eller få sådana personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i fall behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter, kontakta vår DPO på [email protected]

9. Cookies

Som en del av vårt sätt att tillhandahålla anpassade tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och ibland spåra information om dig. En cookie är en liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din hårddisk och som ger enklare åtkomst nästa gång du besöker samma sida. Vi kommer endast att lagra och komma åt cookies (som inte är absolut nödvändiga på din hårddisk om du gett ditt samtycke till det.

Följ länkarna nedan för att få instruktioner om hur du ändrar dina webbläsarinställningar från några av de vanligaste webbläsarleverantörerna (observera att dessa är länkar till tredje parts webbplatser som vi inte har någon kontroll över):

Microsoft Internet Explorer

Safari

Firefox

Google Chrome

Observera att genom att begränsa cookies kanske du inte kan komma åt alla delar av vår webbplats eftersom vissa funktioner på webbplatsen är beroende av cookies.

För att vara transparenta har vi sammanfattat de cookies som används på vår webbplats nedan.

Genom att klicka på cookie-inställningar hittar du en detaljerad lista över de cookies vi använder på vår webbplats. Vi klassificerar cookies i följande kategorier:

 • Absolut nödvändiga cookies – Dessa cookies är nödvändiga för att hjälpa dig att utnyttja de funktioner och tjänster som vi erbjuder på vår webbplats. Sådana cookies samlar inte in information om dig som kan användas för att identifiera dig, och de övervakar inte heller eller kommer ihåg var du har varit på Internet. Cookies som tillåter vår hemsida att hålla dina artiklar i din kundvagn medan du handlar online är ett exempel på absolut nödvändiga cookies. De ställs vanligtvis in som svar på åtgärder som du vidtar som motsvarar en begäran om tjänster, som att exempelvis ställa in dina sekretesspreferenser.
 • Preferenscookies – även kallade för ”funktionalitets-cookies” tillåter webbplatsen att komma ihåg val du har gjort tidigare, som vilket språk du föredrar, eller vad ditt användarnamn och lösenord är så att du kan logga in automatiskt (för det fall vi erbjuder en inloggningsfunktion). De kan ställas in av oss eller av en tredjepartsleverantör vars tjänster vi har lagt till på webbsidan. Om du inte tillåter dessa cookies kan vissa eller samtliga av dessa tjänster upphöra att fungera korrekt.
 • Statistik-cookies – även kallade för ”prestanda-cookies”, samlar in information om hur du använder webbplatsen, såsom vilka sidor du har besökt och vilka länkar du har klickat på. Denna information kan inte användas för att identifiera dig. All data och information är aggregerad och därmed anonymiserad. Syftet med dessa cookies är att förbättra webbplatsens funktioner och om du inaktiverar dessa cookies kommer vi inte få information om när du har du har besökt vår hemsida, och vi kommer därför inte kunna kontrollera hemsidans prestanda. Marknadsföringscookies – Dessa cookies följer din aktivitet online för att hjälpa oss och våra annonsörer att leverera mer relevanta annonser till dig eller för att begränsa hur ofta du ser en annons. Dessa cookies kan ställas in via vår webbpplats av våra annonseringspartners. Dessa cookies kan användas av sådana företag för att skapa en profil av dina intressen för att visa dig relevanta annonser på andra hemsidor. De lagrar inte personuppgifter direkt, men baserar sig på att identifiera din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva färre riktade annonser/reklam.

Om du har samtyckt till alla cookies kan du dra tillbaka ditt samtycke (förutom absolut nödvändiga cookies) genom att gå till våra cookie-inställningar.

10. Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och för att förhindra att obehöriga personer får åtkomst till dem. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit inkluderar implementering av säkra privata anslutningar, spårbarhet, återställning av förlorade uppgifter och åtkomstbegränsningar.

11. Övrigt

Vi skulle vilja ha möjlighet att lösa eventuella klagomål som du har, men du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd. För att göra detta kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information finns på deras hemsida: https://www.imy.se/

12. Kontaktinformation

Webbplatsen drivs av Tyngre Distribution AB, reg. nr. 559111-1405 med adress Box 5140, 102 43 STOCKHOLM.

Om du har några frågor om vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning, kontakta vår dataskyddsrepresentant på: [email protected]