Artiklar

Deff


1 resultat

  • Kan en viktväst göra deffen lättare?

    Ny studie indikerar att en extravikt från exempelvis en väst skulle kunna leda till en procentuellt större viktnedgång. Men är den permanent?

    Jacob Gudiol

    4 maj 2020