Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Omslagsbild: www.kdesign.com