Podcasts

Salt


1 resultat

  • Det är svårt att mäta saltintag och en del gör det dåligt

    I avsnitt 67 av Hälsoveckan by Tyngre diskuterar vi problemet med att uppskatta människors intag av salt. Och mer specifikt bristen med en metod.

    9 maj 2023