Podcasts

Volym


1 resultat

  • Sambandet mellan muskelmassa och styrka

    I veckans avsnitt diskuteras sambandet mellan stora muskler och stor styrka. Går det att träna musklerna så att de blir olika starka med samma volymökning? Och vad är det som bidrar till att du bli starkare när du tränar?

    11 nov. 2020