Alex & Andreas följer upp förra avsnittet genom att här beta av de sista inkomna frågorna.

Du kan ladda ner avsnittet här

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss