Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Mer info om vadträning hittar du här.