Vi balanserar påskgainzen med en klassisk frågestund. Vem av herrarna som skulle vinna i ett slagsmål, favoritmat när ingen ser, och nyheter om Tyngre 7. Allt samlat i en dryg timmes lyxförpackning.

Du kan ladda ner avsnittet här.
RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss